Uzm. Klinik Psikolog Esra Şeker Bakaç

Araştırma Ekibi

2018 yılında tam burslu okuduğu Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümünü yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Özel Fransız Lape Hastanesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde stajlarını tamamlamıştır. Mezuniyetten sonra İstanbul’da bir ilçe belediyesinin psikolojik danışmanlık biriminde çalışmaya başlamış, bireysel psikoterapi seanslarını bu kurumda sürdürmüştür. Eş zamanlı olarak Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını yüksek onur derecesi ile tamamlayarak, Klinik Psikolog unvanı almaya hak kazanmıştır. 

2021 yılında yaşamını Moskova’da sürdürmeye başlamış, Moskova’da yaşayan Türk aileler ve onların çocukları ile ebeveyn katılımlı oyun grupları moderatörlüğü yapmıştır. Online görüşmelerinin yanı sıra yüz yüze seanslarına Moskova’da bir ofiste devam etmiştir.
2022 yılında Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak’ın eğitmeni olduğu ISST – Uluslararası Şema Terapi Derneği onaylı Şema Terapi kuramsal eğitimini almıştır. Şuan Klinik Psikolog Dr. Esra Ersayan ile şema terapi süpervizyon sürecine devam etmektedir. Başlıca çalışma alanlarından bazılarına kişilik örüntüleri, kaygı bozuklukları, tekrarlayıcı yaşam olayları, erken dönem zorlayıcı yaşantılar, kişilerarası ilişkilerde yaşanan zorlantılar, büyüklenmeci ve kırılgan kişilik özellikleri, onkoloji hastaları ve yakınlarının yaşadıkları zorluklar ve depresyon örnek gösterilebilir. Bu ve bunun gibi konularla alakalı aktif olarak online bireysel görüşmeler gerçekleştirmeye devam etmektedir.