Uzm. Klinik Psikolog Dr. Elif Üzümcü

Araştırma Ekibi

2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından, 2023 yılında Hacettepe Üniversitesinde Klinik Psikoloji Doktora Programından mezun olmuştur. Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak danışmanlığında “Büyüklenmeci ve Kırılgan Narsisistik Kişilik Özellikleri ile İlişkili Faktörlerin Şema Terapi Modeli Çerçevesinde İncelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezini tamamlayarak uzman klinik psikolog ünvanını kazanmıştır. 2023 yılında ise Prof. Dr. Müjgan İnözü Mermerkaya danışmanlığında “Teknolojik Süreçlerin Klinik Psikoloji Uygulamasına Yansıması: Üniversite Öğrencilerinde Bulaşma/kirlenme Kaygısının Azaltılmasında Sanal Gerçeklik ile Maruz Bırakma, Yaşantısal ve İmgesel Maruz Bırakmanın Rolünün Karşılaştırılması” başlıklı doktora tezini tamamlayarak Doktor ünvanını almıştır. Bilimsel araştırma faaliyetlerine ulusal ve uluslararası alanda devam etmektedir.

Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak tarafından verilen ISST – Uluslararası Şema Terapi Derneği onaylı Şema Terapi kuramsal eğitimini almıştır ve Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak ile Şema Terapi süpervizyonunu tamamlamıştır. Şema Terapi ileri düzey sertifikasyon süreci için hazırlık aşamasındadır. Yetişkinler için bireysel Şema Terapisi alanında çalışmaktadır. Başlıca çalışma alanları arasında kişilik örüntüleri, depresyon, kaygı bozuklukları, tekrarlayıcı yaşam kalıpları, erken dönem zorlayıcı yaşantılar, boşluk hissi, kişilerarası ilişkilerde yaşanan güçlükler, sınır koyma güçlükleri, büyüklenmeci ve kırılgan kişilik özellikleri, çekingenlik ve sosyal alandaki kaygılar, obsesyonlar ve eşlik eden kompulsiyonlar, mükemmeliyetçi ve aşırı kontrolcü kişilik özellikleri bulunmaktadır.