ISST Sertifika Programı

2024 ISST Onaylı Online Eğitim Programları

Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak

Nisan 2024 Eğitim Tarihleri:
Modül I-II: 13 ve 14 Nisan 2024 (Cmt. ve Paz.)

Modül III-IV: 20 ve 21 Nisan 2024 (Cmt. ve Paz.)

Modül V-VI : 27 ve 28 Nisan 2024 (Cmt. ve Paz.)

YER: Online Zoom Meeting Programı

SAAT : 10:00 – 18:00

ÜCRET: 22.800 + %20 KDV = 27.360 TL

Eğitimimize başvurmak için lisans, yüksek lisans mezuniyet belgelerinizi ve varsa Yök Denklik belgeniz ile iletişim bilgilerinizi sematerapi34@gmail.com mail adresine iletmeniz gerekmektedir. Kaydınızın kesinleştirilmesi işlemi kontenjan durumu ve eğitim bilgileriniz gözetilerek yapılacaktır. 

İletişim:  Eğitim Koordinatörü Klinik Psikolog Elif Nur Çelik

Telefon: 0 538 022 93 66 (Whatsapp üzerinden mesaj bırakmanız önerilmektedir.)

E-posta: sematerapi34@gmail.com

ISST SERTİFİKA PROGRAMI KOŞULLARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Modüller İçerik Saatler
I Şema Terapi Modeli Değerlendirme-I Kuramsal Arka Plan Şema ve Mod Kavramsallaştırmaları Temel Duygusal Gereksinimler Değerlendirmeye giriş Kuramsal: 5 Uygulamalı: 2 Grup İmgeleme (çocukluk kökenleri ve şu anki sorunlar arasında bağlantı kurma)
II Değerlendirme-II ve Bilişsel Taktikler Yeni Kavramsallaştırma Formu Şemalar, başa çıkma biçimleri, modlar ve gereksiniler açısından vaka kavramsallaştırması Tedavi planı belirleme Temel bilişsel taktikler, sağlıklı yetişkin sesi geliştirme Kuramsal: 4 Uygulama: 3 Rol Oynama: (i) Ölçekler (ii) Tanısal İmgeleme (iii) Psiko-eğitim-Başa çıkma Kartı verme
III Yaşantısal Taktikler Temel yaşantısal taktikler: İmgeleme ve sandalye çalışmaları Yeniden Senaryolaştırma Kuramsal: 4 Uygulamalı: 3 Rol Oynama Çift Sandalye İmgeleme Yeniden Senaryolaştırma
IV Davranışsal Taktikler ve Terapötik İlişki Davranış değişimi planlama ve engellerin üzerinden gelme Şema terapisti olmak, sınırlı yeniden ebeveynlik çerçevesinde terapötik ilişkinin değişimdeki rollü: Empatik yüzleştirme, sınır koyma, terapistin şemaları/modları Kuramsal: 4 Uygulamalı: 3 Rol Oynama: İmgeleme (Sağlıklı Yetişkin sahnede) Grup İmgelemesi Terapötik İlişki-yeniden senaryolaştırma
 V Bozukluklarda Şema Terapi Modeli ve Tedavi Taktikleri B Küme NKB BKB Model kavramsallşatırması ve temel tedavi planı Kuramsal: 4 Uygulamalı: 3 Rol Oynama Ebeveyn Modlarıyla Çalışma Başa Çıkma Modlarıyla Çalışma
VI Bozukluklarda Şema Terapi Modeli ve Tedavi Taktikleri C Küme OKKB Bağımlı Kaçııgan Model kavramsallaştırması ve temel tedavi planı Kuramsal: 4 Uygulamalı: 3 Rol Oynama Ebeveyn Modlarıyla Çalışma Başa Çıkma Modlarıyla Çalışma

Kimler katılabilir?

Uluslararası Sertifikasyon temel eğitimine klinik psikologlar ve psikiyatri uzmanları katılabilir. Mezun olunan programın akreditasyon değerlendirmesi için katılımcılardan diploma ve transkirpt beyan etmeleri istenecektir. Mezun olunan programın Türk Psikologlar Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği Akreditasyon ölçütleriyle uyumluluğu, mezuniyet sonrası klinik deneyim süresi, halen aktif olarak vaka takibi yapıyor olmak ve daha önce başka bir psikoterapi yaklaşımında sertifikasyon sürecini tamamlamış olmak gibi ölçütlere sahip adaylara öncelik verilmektedir. Bu eğitim sertifikasyon sürecinde, Uluslararası Şema  Terapisti Sertifikası almak için zorunlu  Temel Düzey Eğitim  aşamasıdır. Tüm eğitim saatlerini eksiksiz dolduran katılımcılara ISST onaylı 42 saatlik (26 saat kuramsal-16 saat uygulamalı) ”Katılım Belgesi” verilecektir. Bu belge ilgili sertifkanın ikinci aşaması olan süpervizyon eğitimlerine kabul amacını taşımaktadır. Belirtilen koşullar asgari ölçütleri tanımlamaktadır. Eğiticiler, adayların bireysel durumlarına göre, ek eğitimler almasını,  temel düzey eğitimi tekrarlamasını, başka bir şema terapisti ile psikoterapi sürecine yönelmelerini ve ek süpervizyon saatine devam etmelerini önerebilirler. 


Eğitici:  Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak

2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden emekli olmuş; 2016’dan itibaren İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak  çalışmaya başlamıştır. 2013 yılında ISST onaylı eğitim ve uygulama faaliyetlerini sürdürdüğü Şema Terapi Ensititüsünü kurmuştur. Şema terapi ve psikoterapi süreç araştırmaları kapsamında bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir.2009 yılından itibaren, ISST Uluslararası Şema Terapi Derneği İleri Düzey Sertifikalı Şema Terapisti, Süpervizörü ve Eğitmenidir. ISST Türkiye Temsilcisi olarak sertifika süreçlerini yürütmektedir. Sahip olduğu diğer sertifikalar arasında, EUROPSY -European Certificate in Psychology / Avrupa Psikoloji Eğitimi Sertifikası ve EUROPSY-European Specialist Certificate in Psyhotherapy / Avrupa Psikoterapi Uzmanlığı Sertifikası bulunmaktadır. Ayrıca, 2018 yılından itibaren, EFPA SEAC (EUROPSY-European Specialist Certificate in Psyhotherapy) kurulu üyesidir.Eğitici hakkında diğer ayrıntılar için bknz: http://tr.sematerapienstitusu.com/gsp/


Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır. Unvan koşullarını sağlayan adaylar arasında, eğitim ard alanı ve uygulama alanında aktif çalışıyor olmak gibi ek ölçütler kontenjanda öncelik tanınmasını sağlayacaktır. Önemli Bilgi Notu: ISST Sertifikasyonuna Başvurmak İçin Zaman Sınırları Adaylar, temel düzey (veya ileri düzey) eğitimi tamamladıktan sonra gereklikleri yerine getirip sertifikasyon sürecini (temel veya ileri düzey) başlatmak (başvuruyu Bölge Sertifikasyon Koordinatörüne göndermek) için maksimum 3 yıla sahiptir.

  1. Adaylar 3 yıl içinde temel düzey sertifikaya sahip olduktan sonra ileri düzey eğitimi tamamlamak (mevcut ise), gereklikleri yerine getirmek ve İleri Düzey Sertifikasyona başvurmak için ek olarak maksimum 2 yıla sahiptir.
  2. Eğer adaylar, ilk sertifikasyon için 3 yıl kriterini veya ileri düzey sertifikasyon için verilen 2 yıl kriterini yerine getiremezlerse aşağıdaki durumlardan biri için kanıt sağlamak durumundadır:
  • Zaman sınırını aşan her yıl için minimum 6 saatlik (veya her iki yıl için 12 saatlik) sertifikasyon veya “sürekli eğitim” çalışma gruplarına katılmak. Bu çalışma grupları, temel düzey eğiticileri dışındaki ISST Sertifikalı eğiticiler tarafından yürütülmelidir.

Veya

  • ISST Sertifikalı Eğitici/Süpervizörler tarafından her yıl için minimum 6 saatlik (veya her iki yıl için 12 saatlik) süpervizyon almak.

Veya

  • ISST tarafından akredite edilen ÖKG’lerden (Özel Konulardaki Gruplar) birinde planlı bir online oturumda vaka sunmak. Bu sunumlar, her bir yıl için 3 saatin üzerinde olmamalıdır ve çalışma grupları, süpervizyon ile birleştirilebilir. OKG lideri, adayın talebi doğrultusunda, bu sunumları Bölge Sertifikasyon Koordinatörüne yazacağı mektupla doğrulayabilmelidir.

Yukarıdaki kurallar, bazı gerçekten olağanüstü durumlar dışında herhangi bir “uzantıyı” gereksiz kılar.

Önemli Notlar ve Açıklamalar  ISST Sertifika Programına İlişkin Ayrıntılar