ISST Sertifika Programı

2020 ISST Onaylı Eğitim Programları

Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak

 

 

  İstanbul
Modül I ve II

Modül III ve IV

Modül V ve VI

 

Modüller İçerik Saatler
I
Şema Terapi Modeli Değerlendirme-I
Kuramsal Arka Plan
Şema ve Mod Kavramsallaştırmaları
Temel Duygusal Gereksinimler
Değerlendirmeye giriş
Kuramsal: 5
Uygulamalı: 2
Grup İmgeleme (çocukluk kökenleri ve şu anki sorunlar arasında bağlantı kurma)
II
Değerlendirme-II
ve
Bilişsel Taktikler
Yeni Kavramsallaştırma Formu
Şemalar, başa çıkma biçimleri, modlar ve gereksiniler açısından vaka kavramsallaştırması
Tedavi planı belirleme
Temel bilişsel taktikler, sağlıklı yetişkin sesi geliştirme
Kuramsal: 4
Uygulama: 3
Rol Oynama:
(i) Ölçekler
(ii) Tanısal İmgeleme
(iii) Psiko-eğitim-Başa çıkma Kartı verme
III
Yaşantısal Taktikler
Temel yaşantısal taktikler: İmgeleme ve sandalye çalışmaları
Yeniden Senaryolaştırma
Kuramsal: 4
Uygulamalı: 3
Rol Oynama
Çift Sandalye
İmgeleme Yeniden Senaryolaştırma
IV
Davranışsal Taktikler
ve
Terapötik İlişki
Davranış değişimi planlama ve engellerin üzerinden gelme
Şema terapisti olmak, sınırlı yeniden ebeveynlik çerçevesinde terapötik ilişkinin değişimdeki rollü: Empatik yüzleştirme, sınır koyma, terapistin şemaları/modları
Kuramsal: 5
Uygulamalı: 2
Rol Oynama:
İmgeleme (Sağlıklı Yetişkin sahnede)
Grup İmgelemesi
Terapötik İlişki-yeniden senaryolaştırma
 V
Bozukluklarda
Şema Terapi Modeli ve Tedavi Taktikleri
B Küme
NKB
BKB
Model kavramsallşatırması ve temel tedavi planı Kuramsal: 4
Uygulamalı: 3
Rol Oynama
Ebeveyn Modlarıyla Çalışma
Başa Çıkma Modlarıyla Çalışma
VI
Bozukluklarda
Şema Terapi Modeli ve Tedavi Taktikleri
C Küme
OKKB
Bağımlı
Kaçııgan
Model kavramsallaştırması ve temel tedavi planı Kuramsal: 4
Uygulamalı: 3
Rol Oynama
Ebeveyn Modlarıyla Çalışma
Başa Çıkma Modlarıyla Çalışma

Kimler katılabilir?

Uluslararası Sertifikasyon temel eğitimine klinik psikologlar ve psikiyatri uzmanları katılabilir. Mezun olunan programın akreditasyon değerlendirmesi için katılımcılardan diploma ve transkirpt beyan etmeleri istenecektir.

Mezun olunan programın Türk Psikologlar Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği Akreditasyon ölçütleriyle uyumluluğu, mezuniyet sonrası klinik deneyim süresi, halen aktif olarak vaka takibi yapıyor olmak ve daha önce başka bir psikoterapi yaklaşımında sertifikasyon sürecini tamamlamış olmak gibi ölçütlere sahip adaylara öncelik verilmektedir.

Bu eğitim sertifikasyon sürecinde, Uluslararası Şema  Terapisti Sertifikası almak için zorunlu  Temel Düzey Eğitim  aşamasıdır. Tüm eğitim saatlerini eksiksiz dolduran katılımcılara ISST onaylı 42 saatlik (26 saat kuramsal-16 saat uygulamalı) ”Katılım Belgesi” verilecektir. Bu belge ilgili sertifkanın ikinci aşaması olan süpervizyon eğitimlerine kabul amacını taşımaktadır.

Belirtilen koşullar asgari ölçütleri tanımlamaktadır. Eğiticiler, adayların bireysel durumlarına göre, ek eğitimler almasını,  temel düzey eğitimi tekrarlamasını, başka bir şema terapisti ile psikoterapi sürecine yönelmelerini ve ek süpervizyon saatine devam etmelerini önerebilirler. 


Eğitici:  Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak

2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden emekli olmuş; 2016’dan itibaren İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak  çalışmaya başlamıştır. 2013 yılında ISST onaylı eğitim ve uygulama faaliyetlerini sürdürdüğü Şema Terapi Ensititüsünü kurmuştur. Şema terapi ve psikoterapi süreç araştırmaları kapsamında bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir.2009 yılından itibaren, ISST Uluslararası Şema Terapi Derneği İleri Düzey Sertifikalı Şema Terapisti, Süpervizörü ve Eğitmenidir. ISST Türkiye Temsilcisi olarak sertifika süreçlerini yürütmektedir. Sahip olduğu diğer sertifikalar arasında, EUROPSY -European Certificate in Psychology / Avrupa Psikoloji Eğitimi Sertifikası ve EUROPSY-European Specialist Certificate in Psyhotherapy / Avrupa Psikoterapi Uzmanlığı Sertifikası bulunmaktadır. Ayrıca, 2018 yılından itibaren, EFPA SEAC (EUROPSY-European Specialist Certificate in Psyhotherapy) kurulu üyesidir.Eğitici hakkında diğer ayrıntılar için bknz: http://tr.sematerapienstitusu.com/gsp/


Eğitime katılmak isteyenler:Kayıt Formu’na ulaşmak için lütfen buraya tıklayın.Kaydınızın kesinleştirilmesi işlemi kontenjan durumu ve eğitim bilgileriniz gözetilerek yapılacaktır. Bu aşamada eğitimci sizi arayıp bir öngörüşme yapmak isteyebilir.

  • Yer: Şehir ALTUNİZADE: İstanbul Şehir Üniversitesi Altunizade Eğitim Merkezi
    Altunizade, Kuşbakışı Cd., 34662 Üsküdar/İstanbul

*  Saat : 10:00 – 18:00
ÜCRET: 4.800 TL + KDV = 5.665 TL
Kontenjan 30 kişi ile sınırlıdır. Unvan koşullarını sağlayan adaylar arasında, eğitim ard alanı ve uygulama alanında aktif çalışıyor olmak gibi ek ölçütler kontenjanda öncelik tanınmasını sağlayacaktır.


ÖN KAYIT FORMU

Önemli Notlar ve Açıklamalar

 ISST Sertifika Programına İlişkin Ayrıntılar