ISST Sertifika Programı

2019 ISST Onaylı Eğitim Programları

Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak

 

ANKARA

Modül I ve II       14-15 Eylül    2019

Modül III ve IV   19-20 Ekim    2019

Modül V ve VI    23-24 Kasım  2019

 

İSTANBUL

Modül I ve II       02-03 Kasım   2019

Modül III ve IV   07-08 Aralık    2019

Modül V ve VI    21-22 Aralık     2020

 

Modüller İçerik Saatler
I

Şema Terapi Modeli

Değerlerlendirme-I

Kuramsal Arka Plan

Şema ve Mod Kavramsallaştırmaları

Temel Duygusal Gereksinimler

Değerlendirmeye giriş

Kuramsal:  5
Uygulamalı: 2

Grup İmgeleme (çocukluk kökenleri ve şu anki sorunlar arasında bağlantı kurma)

II

Değerlendirme-II

ve

Bilişsel Taktikler 

 

 

 

 

Yeni Kavramsallaştırma Formu

Şemalar, başa çıkma biçimleri, modlar ve gereksiniler açısından vaka kavramsallşırması

Tedavi planı belirleme

Temel bilişsel taktikler, sağlıklı yetişkin sesi geliştirme

Kuramsal: 4
Uygulama: 3

Rol Oynama:

(i) Ölçekler

(ii) Tanısal İmgeleme

(iii) Psiko-eğitim-Başa çıkma Kartı verme

 

III

Yaşantısal Taktikler

Temel yaşantısal taktikler: İmgeleme ve sandalye çalışmaları

Yeniden Senaryolaştırma

Kuramsal: 4
Uygulamalı: 3

Rol Oynama

Çift Sandalye

İmgeleme Yeniden Senaryolaştırma

IV

Davranışsal Taktikler

ve

Terapötik İlişki

 

 

 Davranış değişimi planlama ve  engellerin üzerinden gelme

Şema terapisti olmak, sınırlı yeniden ebeveynlik çerçevesinde terapötik ilişkinin değişimdeki rollü: Empatik yüzleştirme, sınır koyma, terapistin şemaları/modları

Kuramsal: 5

Uygulamalı: 2

Rol Oynama:

İmgeleme (Sağlıklı Yetişkin sahnede)

Grup İmgelemesi

Terapötik İlişki-yeniden senaryolaştırma

 V

Bozukluklarda

Şema Terapi Modeli ve Tedavi Taktikleri

B Küme

NKB

BKB

Model kavramsallşatırması ve temel tedavi planı Kuramsal: 4

Uygulamalı: 3

Rol Oynama

Ebeveyn Modlarıyla Çalışma

Başa Çıkma Modlarıyla Çalışma

VI

Bozukluklarda

Şema Terapi Modeli ve Tedavi Taktikleri

C Küme

OKKB

Bağımlı

Kaçıngan

Model kavramsallaştırması ve temel tedavi planı Kuramsal: 4

Uygulamalı: 3

Rol Oynama

Ebeveyn Modlarıyla Çalışma

Başa Çıkma Modlarıyla Çalışma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimler katılabilir?

Uluslararası Sertifikasyon temel eğitimine klinik psikologlar ve psikiyatri uzmanları katılabilirKatılımcılardan diploma ve gerekirse transkirpt  ”öğrenim belgelerini” beyan etmeleri istenecektir.

Bu eğitim sertifikasyon sürecinde, Uluslararası Şema  Terapisti Sertifikası almak için zorunlu  Temel Düzey Eğitim  aşamasıdır. Tüm eğitim saatlerini eksiksiz dolduran katılımcılara ISST onaylı 42 saatlik (26 saat kuramsal-16 saat uygulamalı) ”Katılım Belgesi” verilecektir. Bu belge ilgili sertifkanın ikinci aşaması olan süpervizyon eğitimlerine kabul amacını taşımaktadır.

 

Eğitici:  Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak

 

2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden emekli olmuş; 2016’dan itibaren İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak  çalışmaya başlamıştır. 2013 yılında ISST onaylı eğitim ve uygulama faaliyetlerini sürdürdüğü Şema Terapi Ensititüsünü kurmuştur. Şema terapi ve psikoterapi süreç araştırmaları kapsamında bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir.

2009 yılından itibaren, ISST Uluslararası Şema Terapi Derneği İleri Düzey Sertifikalı Şema Terapisti, Süpervizörü ve Eğitmenidir. ISST Türkiye Temsilcisi olarak sertifika süreçlerini yürütmektedir. Sahip olduğu diğer sertifikalar arasında, EUROPSY -European Certificate in Psychology / Avrupa Psikoloji Eğitimi Sertifikası ve EUROPSY-European Specialist Certificate in Psyhotherapy / Avrupa Psikoterapi Uzmanlığı Sertifikası bulunmaktadır. Ayrıca, 2018 yılından itibaren, EFPA SEAC (EUROPSY-European Specialist Certificate in Psyhotherapy) kurulu üyesidir.

Eğitici hakkında diğer ayrıntılar için bknz: http://tr.sematerapienstitusu.com/gsp/

 

Eğitime katılmak isteyenler:


Kayıt Formu’na ulaşmak için lütfen buraya tıklayın.

Kaydınızın kesinleştirilmesi işlemi kontenjan durumu ve eğitim bilgileriniz gözetilerek yapılacaktır. Bu aşamada eğitimci sizi arayıp bir öngörüşme yapmak isteyebilir.


  • Yer Ankara: Şili Meydanı Güneş sokak 3/9 Çankaya-Ankara
  • İstanbul için yer daha sonra ilan edilecektir.

*  Saat : 10:00 – 18:00

 

ÜCRET: 4.800 TL + KDV = 5.665 TL

 

Kontenjan 30 kişi ile sınırlıdır. Unvan koşullarını sağlayan adaylar arasında, eğitim ard alanı ve uygulama alanında aktif çalışıyor olmak gibi ek ölçütler kontenjanda öncelik tanınmasını sağlayacaktır.

 

Önemli Notlar ve Açıklamalar

 ISST Sertifika Programına İlişkin Ayrıntılar