Uzm. Klinik Psikolog Cemre Karaarslan

Araştırma Ekibi

Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Başkent Üniversitesi’nde yüksek onur öğrencisi olarak başarı
bursu ile tamamlamıştır. Sınır kişilik örgütlenmesi ve dürtüsellik üzerine yazdığı yüksek lisans tezi ile
uzmanlığını alarak Klinik Psikolog unvanını kazanmıştır. Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak tarafından
verilen Uluslararası Şema Terapi Derneği (ISST) onaylı Şema Terapi Kuramsal Eğitimini tamamlamış ve
süpervizyon aşamasında sertifikasyon sürecine devam etmektedir.
Lisans ve yüksek lisans eğitimleri sırasında Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi ve Gülhane Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nde stajyer psikolog olarak görev yapmış, psikolojik ölçme-değerlendirme ve
görüşme süreçlerinde yer almıştır. 2019 yılında Başkent Üniversitesi Stres Yönetimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nde başladığı yetişkin bireysel psikoterapi uygulamalarına Ankara’da aktif olarak
devam etmektedir.
Psikoterapi uygulamalarında ağırlıklı olarak kronik mutsuzluk ve öfke, kişilerarası ilişkilerde
problemler, tekrar eden yaşam döngüleri ve erken dönem zorlayıcı çocukluk yaşantıları ile
çalışmaktadır. Bilimsel araştırma faaliyetlerine ulusal ve uluslararası alanda devam etmektedir.