ISST Sertifika Başvuru Süreci

ÖNCELİKLE ISST SERTİFİKA PROGRAMI KOŞULLARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

ISST SERTİFİKASYON BAŞVURU SÜRECİNİN ÖZETLENDİĞİ REHBER İÇİN TIKLAYINIZ. 

ŞT temel düzey ISST Sertifika Programı (kuramsal) ve süpervizyonlarımı (uygulama) tamamladım. ISST onaylı sertifika alma sürecimi başlatmak için ne yapmam gerekiyor?

Önemli Bilgi Notu: ISST Sertifikasyonuna Başvurmak İçin Zaman Sınırları

Adaylar, temel düzey (veya ileri düzey) eğitimi tamamladıktan sonra gereklikleri yerine getirip sertifikasyon sürecini (temel veya ileri düzey) başlatmak (başvuruyu Bölge Sertifikasyon Koordinatörüne göndermek) için maksimum 3 yıla sahiptir.

  1. Adaylar 3 yıl içinde temel düzey sertifikaya sahip olduktan sonra ileri düzey eğitimi tamamlamak (mevcut ise), gereklikleri yerine getirmek ve İleri Düzey Sertifikasyona başvurmak için ek olarak maksimum 2 yıla sahiptir.
  2. Eğer adaylar, ilk sertifikasyon için 3 yıl kriterini veya ileri düzey sertifikasyon için verilen 2 yıl kriterini yerine getiremezlerse aşağıdaki durumlardan biri için kanıt sağlamak durumundadır:
  • Zaman sınırını aşan her yıl için minimum 6 saatlik (veya her iki yıl için 12 saatlik) sertifikasyon veya “sürekli eğitim” çalışma gruplarına katılmak. Bu çalışma grupları, temel düzey eğiticileri dışındaki ISST Sertifikalı eğiticiler tarafından yürütülmelidir.

Veya

  • ISST Sertifikalı Eğitici/Süpervizörler tarafından her yıl için minimum 6 saatlik (veya her iki yıl için 12 saatlik) süpervizyon almak.

Veya

  • ISST tarafından akredite edilen ÖKG’lerden (Özel Konulardaki Gruplar) birinde planlı bir online oturumda vaka sunmak. Bu sunumlar, her bir yıl için 3 saatin üzerinde olmamalıdır ve çalışma grupları, süpervizyon ile birleştirilebilir. OKG lideri, adayın talebi doğrultusunda, bu sunumları Bölge Sertifikasyon Koordinatörüne yazacağı mektupla doğrulayabilmelidir.

Yukarıdaki kurallar, bazı gerçekten olağanüstü durumlar dışında herhangi bir “uzantıyı” gereksiz kılar.

Ne Yapmam Gerekiyor?

ISST onaylı ŞT sertifikası alınabilmesi için bir ŞT seansınıza ait görüntü kaydının ileri düzey bir şema terapisti tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Şema Terapi Değerlendirme Ölçeği’ne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Seçtiğiniz ŞT seans görüntü kaydına ait seansı değerlendiriciye gönderirken özetlemeniz gerekmektedir. Seans Özet Formu‘na bu bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz. Değerlendirme sürecinde ihtiyaç duyacağınız Vaka Kavramsallaştırma Formu’na bu bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz. Vaka Kavramsallaştırma Formu Doldurma Kılavuzu için tıklayınız. Doldurmuş Örnek Vaka Kavramsallaştırma Formu için tıklayınız.  Şema Terapi Vaka Kavramsallaştırma Formu Değerlendirme Ölçeği’ne bu bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz. Vaka kavramsallaştırmanız bu kriterler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Ek olarak süpervizörünüz ile birlikte ISST BAŞVURU FORMU OLAN FORM 1’i ve CHECKLIST OLAN FORM 2’yi de doldurmanız gerekmektedir. Değerlendirilecek görüşmenizi seçtikten ve formları doldurduktan sonra süpervizörünüzle iletişime geçmeniz gerekmektedir.

ISST onaylı eğiticilerden tamamlamış olduğunuz en az 40 saatlik Temel Düzey kuramsal eğitim ve en az 20 oturum süpervizyon (bireysel/grup oturum saati denkliğine ilişkin bilgiye siteden ulaşabilirsiniz) sonrasında ISST sertifikasyonuna başvurma sürecini başlatabilirsiniz.

Bu aşamada izlenecek adımlar aşağıda sıralanmıştır:

1-ISST üyeliğinizi tamamlayınız, TR koduyla başlayan bir üyelik numarası iletilecektir.

2-Şema Terapi süreci ile takip ettiğiniz bir vakanıza ait tam bir seans görüntüsünü ve “Yeni Vaka Kavramsallaştırma Formu Türkçe Versiyon” çerçevesinde doldurarak süpervizörünüz dışında bir ISST onaylı eğiticiye gönderiniz (Türkiye için: Esra Ersayan, Sevinç Göral Alkan, Alp Karaosmanoğlu, Gonca Soygüt Pekak ve Bahar Köse). Başvurunuzu başlatabilmeniz için bu derecelendirmeden en az 4 puan almanız beklenmektedir. (Şema Terapi seans derecelendirmesi hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz formuna bu web sitesinde ulaşabilirsiniz). Derecelendirmeyi yapacak olan kişi size ayrıntılı geri bildirimde bulanacaktır. Bu aşamayı tamamladıktan sonra başvurunuzu başlatabilirsiniz.

3-ISST ve/veya ISST Şema Terapisti Sertifikasyonu Türkiye koordinatörü Esra Ersayan’dan (e-mail: eersayan@ku.edu.tr) başvuru yılınızın güncel başvuru formlarını edininiz (Not: formlar her yıl revize olmaktadır, bu açıklamalara ek olarak ISST web sitesindeki güncel bilgileri de ayrıntılı incelemenizi öneririz).

4-Başvuru formunun Temel Düzey bölümünü eğitim veren kişiden bilgi alarak tamamlayınız. Formda, eğiticinin, süpervizörün ve seansı derecelendiren kişinin değerlendirme ve imzalarını tamamlayınız. En son olarak da beyanınıza dair bölümde kendi imzanızı tamamlayınız. İmzaları dijital olarak edinebilirsiniz. Tek bir formda tamamlanması ve Word formatında Esra Ersayan’a (e-mail: eersayan@ku.edu.tr) iletilmesi gerekmektedir.

5-Başvuru formuna ek olarak, başvuru yaptığınız yıla dair bir “check-list” belgesi doldurmanız gerekecektir.

6-Başvuru formunu ve “check-list” formunu ekleriyle (örneğin diplomalar, eğitim belgeleri) birlikte hem dijital olarak hem de asıllarını Esra Ersayan’a iletmeniz beklenmektedir.

7-Başvurunuz Esra Ersayan tarafından incelenecek; ISST sertifika koşullarının sağlandığı ve belgelerin eksiksiz olduğu görüldüğünde, Türkiye bölgesi adına onay verilerek ISST Eğitim Koordinatörüne onay için gönderilecektir.

8-ISST Onay süreci tamamlandığında, Koordinatör Esra Ersayan’a resmi onay bilgisini iletecektir. Esra Ersayan da ISST onayınızın geldiği bilgisini size iletecektir.

9-Başvuru formunda iletmiş olduğunuz iletişim bilgileriniz doğrultusunda ISST onaylı belgeniz, ISST ofisi tarafından size doğrudan iletilecektir.