Uzm. Klinik Psikolog Aylin Aras

Araştırma Ekibi

2017 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünü tamamlamasının hemen ardından aynı kurumda Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince ODTÜ Ayna Klinik Psikoloji Destek Ünitesine bağlı olarak süpervizyon eşliğinde yetişkinler ile bireysel terapi uygulamalarına devam etmiştir. Bu süreçte terapist olarak yer aldığı “Sosyal Anksiyete Bozukluğuna Yönelik Sanal Gerçeklik ile Maruz Bırakma Terapi Sistemi” adlı TÜBİTAK projesine ek olarak, farklı psikolojik sorunlara yönelik araştırma projelerine gönüllü olarak dahil olmuştur. Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak tarafından verilen Uluslararası Şema Terapi Derneği (ISST) onaylı Şema Terapi Kuramsal Eğitimini tamamlamış olup süpervizyon almaya devam etmektedir. Karşılanmamış erken dönem çocukluk ihtiyaçları, duygu regülasyonu ve kişilerarası ilişkilerde zorlanmalar, duygudurum bozuklukları ve zorlu yaşam olayları ile baş etmede zorluklar çalışma alanları arasındadır.

Klinik psikoloji yüksek lisans eğitimi sırasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmış ve 2020 yılında University College London ve Anna Freud National Centre for Children and Families’de doktora çalışmalarına başlamıştır. Halen doktora çalışmaları kapsamında ebeveynlere yönelik müdahale programları ve ebeveyn ruh sağlığı problemlerinin anne-bebek ilişkisine etkileri üzerine çalışmaktadır. Ebeveynlik kalitesini etkileyen önemli faktörlerden biri olan mentalizasyon kapasitesinin, özellikle yaşamın ilk aylarındaki etkileşimi şekillendiren sözel olmayan, davranış temelli boyutlarını incelemek adına geliştirilen yöntemlerden biri olan Parental Embodied Mentalizing (PEM) kodlama eğitimini tamamlamış ve güvenilir bir kodlayıcı olma aşamasındadır.