Sertifikasyon Programını Kimler Yürütebilir?

ŞEMA TERAPİ SERTİFİKASYON PROGRAMINI KİMLER YÜRÜTEBİLİR?

Şema Terapi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geniş bir çevre tarafından kabul görmeye başladı. Bu yaklaşımın iyi öğrenilip uygulanması ve öğretilebilmesi için uluslararası etik düzenlemelerin bilinmesi faydalı olacaktır. Şema Terapi Eğitimleri sadece “ISST İleri Düzey Sertifikalı Şema Terapisti, Eğiticisi ve Süpervizörü” tarafından verilebilir. Ve bu eğiticiler eğitim içeriklerini ISST’ye (Uluslararası Şema Terapi Derneği) sunarak eğitimleri için onay alırlar. Bunun dışındaki eğitimlerin uluslararası ve ulusal seviyede geçerliliği yoktur. ISST Onaylı Eğitici ve Süpervizörlük İçin Koşullar

Türkiye’de bu yetkiye sahip eğiticilerin listesi aşağıda verilmiştir:

Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak Psikiyatrist Dr. H. Alp Karaosmanoğlu Klinik Psikolog Esra Ersayan Klinik Psikolog Dr. F. Sevinç Göral Alkan Psikoterapist, Klinik Psikolog, Sağlık Psikoloğu Safiye Yinelek Klinik Psikolog Dr. Bahar Köse ISST’nin tanımladığı Şema Terapi eğitimlerinin teorik seviyesini tamamlamış uzmanlar (psikiyatri uzmanları ve klinik psikologlar)  şema terapi hakkında kongre, sempozyum gibi toplantılarda tanıtıcı konuşmalar yapabilirler. Aynı zamanda tanıtım amaçlı küçük toplantılar düzenleyebilirler. Ancak bu toplantılar konuşmacıya belirgin bir kâr sağlamamalıdır. Bu nedenle katılımcılardan sadece konuşmacının ayırdığı zaman veya yol masrafları karşılanacağı kadar ücret alınabilir. Bunun dışında standart sertifikalı şema terapistleri veya sadece teorik eğitimlerini tamamlamış kişiler, eğitim adı altında ücretli toplantılar düzenleyemez veya süpervizyon veremezler. Standart seviye sertifikalı şema terapistleri, ancak uzman şema terapistleri gözetiminde temel seviyede eğitim veya süpervizyon verebilirler. Bu etik kurallar ISST’nin (Uluslararası Şema Terapi Derneği) resmi internet sitesinden aktarılmıştır.