ISST Sertifika Programına İlişkin Ayrıntılar

Temel Program

Didaktik 25 Saat
Süpervizyon Eşliğinde “rol oynama” 17 Saat
Toplam 42 Kredi

 

Şema Terapisti Sertifikasyonu

(Standart Sertifikasyon)

Şema Terapisti ve Eğitimcisi Sertifikası

(İleri Sertifikasyon)

Süpervizyon
20 süpervizyon oturumu (her biri yaklaşık 50-60 dakika) (bireysel/grup süpervizyon dönüştürmeleri aşağıda verilmiştir)

40 süpervizyon oturumu (her biri yaklaşık 50-60 dakika) (bireysel/grup süpervizyon dönüştürmeleri aşağıda verilmiştir)

Olgu süpervizyonun bir parçası olarak bireysel terapi

Kuvvetle önerilir

20 süpervizyon saatinin en fazla 3 saati bireysel terapi olabilir

Kuvvetle önerilir

40 süpervizyon saatinin en fazla 6 saati bireysel terapi olabilir

Akran süpervizyonu
Kuvvetle önerilir
Kuvvetle önerilir
ŞT ile tedavi edilmiş minimum olgu sayısı
Minimum 2 olgu, herbirinde en az 25 terapi saati, bir vaka mutlaka kişilik bozukluğu ya da anlamlı düzeyde kişilik bozukluğu örüntüleri sergilemeli. Diğer vakalar Şema Mod çalışması için uygun olmalı.
Minimum 2 olgu, herbirinde en az 25 terapi saati, bir vaka mutlaka kişilik bozukluğu ya da anlamlı düzeyde kişilik bozukluğu örüntüleri sergilemeli. Diğer vakalar Şema Mod çalışması için uygun olmalı. Katılımcıların aşırı telafi modları ve kaçınmacı/teeslimci modlar konusunda yeterliliklerini göstermeleri beklenir.
Minimumdanışan oturum sayısı (her biri en az 45 dakikalık)
80 oturum
160 oturum
Süpervizyon süresi
En az 1 yıl
En az 1 yıl
Oturum Yeterlilik Derecelendirmesi

(Gerçek olgu ya da rol oynama görüşmesi üzerinden)

Bireysel veya Grup Süpervizyonlarının Kredi Karşılıkları

(60 dk’lık bir süpervizyon için kişinin aldığı kredi)

Bireysel        =  60 kredi

2 kişilik grup =  36 kredi

3 kişilik grup =  28 kredi

4 kişilik grup =  24 kredi

5 kişilik grup =  22 kredi

6 kişilik grup =  20 kredi

Buna göre, örneğin, 6 kişiden oluşan bir süpervizyon grubunda, 3 saatlik bir grup süpervizyonu süresi, bireysel süpervizyondaki bir saate eşdeğer kabul edilmektedir (30’dk doğrudan süpervizyon + kalan 150 dk diğer kişilerin süpervizyonunda gözlemci olma).

Temel Kaynaklar

Young J., Klosko J. ve Weishaar M. (2003). Schema Therapy: A Practitioner’s Guide. Guilford: New York.

Young, J., Klosko, J. (1994). Reinventing Your Life. Plume, New York.

Arnts, A. & Hannie Van Genederen (2009) Schema Therapy for Borderline Personality Disorder. Willey-Blackwell, West Sussex.

Behary, W. (2008). Disarming the Narcissist: Surviving and Thriving with the Self-Absorbed.

Önerilen Ek Kaynaklar

Riso, L., Troit, P., Stein, D. & Young, J. (2007). Cognitive Schemas and Core Beliefs in Psychological Problems. APA, Washington.

Spinhoven, P., Giesen-Bloo, van Dyck, R., Kooiman, K., Arntz, A. (2007). The therapeutic alliance in schema-focused therapy and transference-focused psychotherapy for borderline personality disorder, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75, 104-15.

Soygüt, G., & Çakır, Z. (2009). The Mediating Role of the Interpersonal Schemas Between Parenting Styles and Psychological Symptoms: A Schema Focused View. The Journal of Turkish Psychiatry, 20 (2): 144-152.

Soygüt, G., Karaosmanoğlu, A. & Çakır, Z. (2009). Assessment of Early Maladaptive Schemas: A Psychometric Study of the Turkish Young Questionnaire-Short Form-3. The Journal of Turkish Psychiatry, 20 (1): 75-84.

Soygüt, G., Çakır, Z. & Karaosmanoğlu, A. (2009). Assessment of Parenting Styles: An examination of Psychometric Properties of the Turkish Young Parenting Styles Inventory. The Journal Turkish Psychology Articles, 11 (22), 17-30.

Karaosmanoğlu, A., Soygüt, G. & Kabul, A. (2011). Psychometric Properties of the Turkish Young Compensation Inventory. Clinical Psychology, and Psychotherapy, (wileyonlinelibrary.com). DOI: 10.1002/cpp.787).

Soygüt, G. & Karaosmanoğlu, A. (in preparation). Psychometric Properties of the Turkish Young – Righ Avoidance Inventory.

Soygüt, G. (1996). Bilişsel-Kişilerarası Yaklaşım, Değerlendirme ve Tedavi, I., Savaşır, G., Soygüt, E., Kabakçı (Ed). Bilişsel Davranışçı Terapiler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. [The Cognitive Interpersonal Approach: Assessment and Therapy].

Görsel Malzemeler

J. Young , Schema Therapy, DVD

J. Safran & C. Muran, Resolving Therapeutic Impasses, DVD

G. Soygüt, Şema Terapi seans örneği, DVD