Uzm. Klinik Psikolog Dr. Ezgi Trak

Araştırma Ekibi

Galatasaray Lisesi’nden 2007 yılında mezun olmuş, lise eğitimimin bir yılını AFS değişim programıyla Belçika’da Lycée Catholique de Martin V’te tamamlamıştır. 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı işbirliği ile yürütülen Düzensiz Göç Programı Projesi’nde Afrikalı göçmenlerle bir yıl çalıştıktan sonra, 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde klinik psikoloji yüksek lisansı yapmaya ve araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2016 yılında Prof. Dr. Müjgan İnözü Mermerkaya danışmanlığında hazırladığı, ebeveyn tutumları ve romantik ilişkilerdeki bağlanma örüntülerinin romantik ilişki ve partner temalı obsesif-kompulsif bozukluk semptomları ile ilişkisini incelediği yüksek lisans tezini sunarak Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamış ve klinik psikolog unvanı almıştır.

2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’na başlamış, doktora eğitimi sırasında psikolojik sorunların etiyoloji ve tedavilerine ilişkin araştırma projelerinde görev almış, akademik dergilerde yayınlar yapmış ve uluslararası akademik konferanslarda bildiriler sunmuş, Tübitak 2211-A Doktora Bursu ve Tübitak 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği’ni almaya hak kazanmış, Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma Birimi’nde staj yaparak üniversite öğrencileri ve çalışanları ile psikoterapi uygulamaları yapmıştır. 2019 yılında Prof. Dr. David Clark’ın Obsesyonlar ve Kompulsiyonlar ile ilgili çalışma grubuna katılmış, 2020 yılında ise Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak’tan Şema Terapi Temel Eğitimi almıştır. 2023 yılında obsesif-kompulsif eğilimlerin COVID-19’a yönelik kaygılar ve hijyen davranışları ile ilişkisini boylamsal bir araştırma deseniyle incelediği doktora tezini savunarak Hacettepe Üniversite Klinik Psikoloji Doktora Programı’nı tamamlamış ve Dr. Klinik Psikolog ünvanını almıştır. Şu anda Dr. Sevinç Göral Alkan ile şema terapi süpervizyonuna devam etmekte ve psikoterapi uygulamalarımda şema terapi yaklaşımını kullanmaktadır.