Uzm. Klinik Psikolog Dr. Tuğba Çapar Taşkesen

Araştırma Ekibi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünü yüksek şeref öğrencisi derecesiyle tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesinde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını bitirmiş ve uzman klinik psikolog unvanını kazanmıştır. Şu anda doktora eğitimine Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programında devam etmekte ve tez aşamasındadır.

Lisans hayatında biri gönüllü diğeri zorunlu olmak üzere iki kez devlet hastanesinde staj yapmıştır ve alan uygulamaları derslerini tamamlayarak sahada çalışma şansı bulmuştur. Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitiminden itibaren danışan takibi yapmaktadır. Yüksek lisansa devam ederken Şema Terapi alanında Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak’tan kuramsal eğitim almıştır. Halen Şema Terapi alanında süpervizyon almakta olup temel düzey sertifikasyon aşamasındadır.

Travma hakkında kendini açma, kişilerarası duygu düzenleme, bağlanma alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalara devam etmektedir. Hacettepe Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Türk Psikologlar Derneğinin üyesidir.