ISST Onaylı Eğiticiler Kurulu

ISST  Sertifikalı İleri Düzey

Şema Terapisti Eğitmeni ve Süpervizörleri Kurulu

Türkiye 

Dr. Alp Karaosmanoğlu, MD

Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak, PhD

Klinik Psikolog Dr. Esra Ersayan, PhD

 Dr. Sevinç Göral Alkan, PhD

Klinik Psikolog, Sağlık Psikoloğu Safiye Yinelek

Dr. Bahar Köse, PhD

Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapi Eğitici ve Süpervizörleri

Gökçen Güven

Deniz Aktan

ISST Onaylı Eğiticiler Kurulu Misyonları

1-Türkiye’de yürütülen ISST onaylı eğitim programlarına yapılan başvuruları, başvuranların yasal düzenlemelere uygunluğu açısından incelemek

2-Sertifikasyon programları ve prosedürleri hakkında bilgi sağlayarak Şema Terapi Modeli ve ISST’nin  tanıtımını yapmak

ISST tarafından düzenlenen konferansların, toplantıların veya diğer uluslararası etkinliklerin duyurusunu yapmak

Sertifikasyonu tamamlanan Şema Terapistlerini duyurmak

Yetkili Şema Terapistleri ve yayınlar hakkında sosyal medya ve internet kanallarıyla topluma bilgi sağlamak (http://tr.sematerapienstitusu.com)

3- ISST onaylı, temel veya ileri düzey sertifikasyonu olmadan Şema Terapi uygulamak gibi etik ihlaller konusunda gereken işleyişi gerçekleştirmek

4-Profesyoneller için ulusal eğitim programları, yetki standartları ve kılavuzları geliştirmek

5-Ulusal düzeydeki güncel yasal ruh sağlığı düzenlemelerini takip etmek, değişimlemek ve bunları, ISST’ye raporlamak