Şema Terapi: İmgeleme ile Yeniden Senaryolaştırma Eğitimi

Şema Terapi Enstitüsü ISST Onaylı Online Sürekli Eğitimleri

Şema Terapi’de İmgeleme ile Yeniden Senaryolaştırma

Eğitici: Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak

ISST Onaylı İleri Düzey Şema Terapisti, Eğitici ve Süpervizörü

İmgeleme ile Yeniden Senaryolaştırma (İmYS) tekniği, bir Şema Terapi sürecinde, değişimin önemli kavşak noktalarından birini oluşturmaktadır. Model ile bağlantılı olarak, tekniğin kullanım amaçları, zamanlaması, odaklanılacak temalar, izlenecek adımlar açısından tedavi planlaması ve taktikleri farklılıklar barındırmaktadır. Süpervizyon süreçlerimizde, sıklıkla ele alınan konularında başında, tekniğin danışanın kavramsallaştırmasına göre uyarlanması, amaçların belirlenmesi ve zamanlamasının kararlaştırılması gelmektedir. Bunlar dışında, danışanların imgeleme tekniklerinin yürütülmesinde zorlayıcı olabilecek baskın başa çıkma modlarının getirdiği zorluk ve engeller yaşanabilmektedir. Diğer taraftan, imgelemenin etkinliğini azaltabilecek ve terapistlerin gözünden kaçabilecek bazı durumlar da söz konusudur.

Bu gözlemlerden hareketle, ISST Onaylı Sürekli Eğitim Programı, bir Şema Terapi sürecinde değişimin temel yöntemlerinden olan İmYS’e dair temel adımlar, farklı durum ve temaların ele alınması, imgelemeyi güçleştiren ve de terapistleri zorlayan durumlara yönelik teknik incelikler açısından beceri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Program İçeriği:

-İmYS: Antagonist olmadan/Cezalandırıcı/Talepkar/Suç Yükleyici Ebeveyn Sahneleri nüansları, temel adımlar ve teknik incelikler.

-İmYS: Fantezi kullanımı; sağlıklı yetişkini oluşturma, tekrar eden kabuslar.

-İmYS: Şu an/Gelecek durum: “Davranış örüntüsü kırma”.

-İmYS: Zorluk ve engellerin üzerinden gelmek (Danışan imgeleme yapmak istemiyor, gözünü kapatmak istemiyor, imgeleme yapamıyor, hatırlıyor ama yaşantılayamıyor, çocuk bakış açısını göremiyor, ebeveyni değişsin istiyor, aşırı düzeyde etki altında kalıyor).

-İmYS: Terapiste tuzaklar (imgelemenin etkinliğini azaltabilecek ve terapistlerin gözünden kaçabilecek bazı teknik durumlar).

Kuramsal içerik ilgili görüntü kayıtları ile desteklenerek aktarılacaktır. Ayrıca, katılımcıların Terapist ve Danışan rollerini dönüşümlü olarak deneyimledikleri rol oynama uygulamalarına yer verilecektir. Bu eğitime katılarak kazanacağınız krediler için tıklayınız.

Eğitim Tarihi: 16-17 Mart 2024 Saat: 10.00-17.30

Yer: Online Zoom Meeting Programı

Ücret: 6.800 TL + %20 KDV = 8.160 TL

Eğitim Koordinatörü: Klinik Psikolog Elif Nur Çelik

Telefon: 0 538 022 93 66 (Whatsapp üzerinden mesaj bırakmanız önerilmektedir.)

E-posta: sematerapi34@gmail.com

Saygılarımızla,

Şema Terapi Enstitüsü Koordinatörlüğü