Doç. Dr. Klinik Psikolog Yasemin Kahya

Araştırma Koordinatörü

ISST Uluslararası Şema Terapi Derneği tarafından tanınan İleri Düzey Şema Terapistidir. Şema Terapi yaklaşımıyla yetişkin bireylerle psikoterapi uygulamalarına devam etmektedir. Kronik duygusal problemler (depresyon, kaygı, stres gibi), zorlu kişilik örüntüleri, kişiler arası ilişkilerdeki problemler, kısır döngü oluşturan yaşam örüntüleri, çocukluk çağındaki karşılanmamış erken dönem duygusal ihtiyaçlar ve çocukluk çağı olumsuz yaşantılar alanlarında klinik uygulamalar yürütebilmektedir.

Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek şeref öğrencisi derecesiyle almıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji programında tamamlayarak Uzman Dr. Klinik Psikolog unvanını almıştır. Doktora sırası araştırma bursu ile (TÜBİTAK 2214-A) doktora tezi kapsamında ABD New York City’de bulunan Columbia Üniversitesi’ne bağlı New York State Psikiyatri Enstitüsü’ndeki “Communication Sciences Lab”da Prof. Dr. Beatrice Beebe ile 1 yıl süreyle anne-bebek etkileşimi üzerine çalışmıştır. Prof. Dr. Miriam ve Howard Steele’in yürütücüleri olduğu The New School for Social Research’e bağlı The Center for Attachment Research’teki araştırma ve eğitim faaliyetlerine katılmıştır. Bağlanmanın nesiller-arası aktarımında önemli bir yapı olan Mentalizasyon (Reflective Functioning) kapasitesinin Ebeveyn Gelişim Görüşmesi üzerindeki kodlama eğitimini Yale Ünivesitesi, New Haven, ABD’de tamamlamış ve güvenilir bir kodlayıcı olmuştur. Anne-bebek bağlanmasını değerlendiren Yabancı Durum Paradigması’nın Minesota, ABD’deki formal eğitim aşamasını tamamlamış olup güvenilir kodlayıcı olma aşamasındadır.

Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerine aktif şekilde devam etmektedir. ODTÜ Uluslararası Öğrenciler Ofisi ve Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Türk Psikologlar Derneği EUROPSY Avrupa Psikoloji ve Psikoterapide Uzmanlık Sertifikası Ulusal Ödüllendirme Komiteleri’nin iletişim kişisi olarak görev yapmıştır (2016-2020).