Süpervizyon

Süpervizörümle aynı şehirde değilim, nasıl süpervizyon alabilirim?

Süpervizyon oturumları dijital ortamlarda (skype/hangouts) da yürütülmektedir. Oturumlar konferans formatında yürütüldüğü için her bir terapistin bulunduğu ortamdan süpervizyona katılması olanaklıdır.

Kiminle temasa geçeceğim?

Başvuru sürecinizi goncasoygut@gmail.com adresinden doğrudan Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak ile bağlantıya geçerek başlatabilirsiniz[1].

İlk süpervizyon oturumu öncesinde nasıl hazırlanacağım?

Süpervizyona başlamadan önce, sürece uygun vaka seçerek, yeni kavramsallaştırma formunu  temel düzeyde dolduracak kadar değerlendirme seanslarının tamamlanmış olması beklenmektedir (ortalama ilk 4 seansı tamamlanan vakalara yönelik bir ön hazırlığın olması). Ayrıca, vakaların süpervizyon eğitimi için onamlarının alınması gerekmektedir. Görüntü kayıtlarının da sürecin başında başlatılması önerilir. Değerlendirmeye sadece bir seans görüntüsü  gönderilecek olmakla birlikte, sonradan kayıt alma yolu tercih edildiğinde, uygun seans seçimi  zorlaştırmakta ya da hem terapist hem de vakada doğallığı bozabilmekte, süreci bozabilecek kısıtlar getirebilmektedir.

 

[1] ISST Sertifkasyonu kapsamında süpervizyon grupları yürüten diğer eğiticilere de başvurabilirsiniz. Eğitici listesi şöyledir: Gonca Soygüt Pekak (goncasoygut@gmail.com), Alp Karaosmanoğlu (alpkaraosmanoglu@gmail.com), Esra Ersayan (eersayan@ku.edu.tr), Sevinç Göral Alkan (psydrsevincgoralalkan@gmail.com) ve Bahar Köse Karaca (pskdr.baharkose@gmail.com).

ISST ONAYLI ŞEMA TERAPİST ADAYI ONAM FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

ISST ONAYLI ŞEMA TERAPİ SÜPERVİZYONU DANIŞAN ONAM FORMU İÇİN TIKLAYINIZ. 

Grup ve bireysel süpervizyon seçenekleri bulunmaktadır.

Kişi Sayısı Oturum Sayısı Oturum Süresi* Not Oturum Ücreti
1 Kişi 20 Oturum 1 (Kişi başı oturum ücreti) 600 TL
2 Kişi 17 Oturum 2 (Kişi başı oturum ücreti) 720 TL
3 Kişi 15 Oturum 3 (Kişi başı oturum ücreti) 840 TL
4 Kişi 17 Oturum 3 (Kişi başı oturum ücreti) 720 TL
5 Kişi 19 Oturum 3 (Kişi başı oturum ücreti) 660 TL
6 Kişi 20 Oturum 3 (Kişi başı oturum ücreti) 600 TL

Her bir oturum süresi 50 dakikadır.

 

Genel Bilgi:

Süpervizyon sürecinin en erken 1 yıllık süre içinde tamamlanması beklenmektedir (bir yıllık sürenin aşılması durumunda ücret artışı yansıyacaktır).  Süpervizyonların sık aralıklarla yürütülmesi ve daha erken bir dönemde bitirilmesi uygun değildir. Süreçte adaylar 2 vakanın süpervizyonunu almaktadırlar.

Belirtilen süre ve saatler tamamlanması gereken asgari koşullardır. Süpervizörünüz, sertifikasyon başvuru sürecinizden önce ek süpervizyon saati almanızı isteyebilir.

 

Planlama için doğrudan Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak ile temasa geçebilirsiniz (goncasoygut@gmail.com)

Önemli Bilgi Notu: ISST Sertifikasyonuna Başvurmak İçin Zaman Sınırları

Adaylar, temel düzey (veya ileri düzey) eğitimi tamamladıktan sonra gereklikleri yerine getirip sertifikasyon sürecini (temel veya ileri düzey) başlatmak (başvuruyu Bölge Sertifikasyon Koordinatörüne göndermek) için maksimum 3 yıla sahiptir.

  1. Adaylar 3 yıl içinde temel düzey sertifikaya sahip olduktan sonra ileri düzey eğitimi tamamlamak (mevcut ise), gereklikleri yerine getirmek ve İleri Düzey Sertifikasyona başvurmak için ek olarak maksimum 2 yıla sahiptir.
  2. Eğer adaylar, ilk sertifikasyon için 3 yıl kriterini veya ileri düzey sertifikasyon için verilen 2 yıl kriterini yerine getiremezlerse aşağıdaki durumlardan biri için kanıt sağlamak durumundadır:
  • Zaman sınırını aşan her yıl için minimum 6 saatlik (veya her iki yıl için 12 saatlik) sertifikasyon veya “sürekli eğitim” çalışma gruplarına katılmak. Bu çalışma grupları, temel düzey eğiticileri dışındaki ISST Sertifikalı eğiticiler tarafından yürütülmelidir.

Veya

  • ISST Sertifikalı Eğitici/Süpervizörler tarafından her yıl için minimum 6 saatlik (veya her iki yıl için 12 saatlik) süpervizyon almak.

Veya

  • ISST tarafından akredite edilen ÖKG’lerden (Özel Konulardaki Gruplar) birinde planlı bir online oturumda vaka sunmak. Bu sunumlar, her bir yıl için 3 saatin üzerinde olmamalıdır ve çalışma grupları, süpervizyon ile birleştirilebilir. OKG lideri, adayın talebi doğrultusunda, bu sunumları Bölge Sertifikasyon Koordinatörüne yazacağı mektupla doğrulayabilmelidir.

Yukarıdaki kurallar, bazı gerçekten olağanüstü durumlar dışında herhangi bir “uzantıyı” gereksiz kılar.