Süpervizyon

ÖNCELİKLE GÜNCEL ISST SERTİFİKASYON SÜPERVİZYON KOŞULLARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Süpervizörümle aynı şehirde değilim, nasıl süpervizyon alabilirim?

Süpervizyon oturumları dijital ortamlarda (skype/hangouts) da yürütülmektedir. Oturumlar konferans formatında yürütüldüğü için her bir terapistin bulunduğu ortamdan süpervizyona katılması olanaklıdır.

Kiminle temasa geçeceğim?

Başvuru sürecinizi goncasoygut@gmail.com adresinden doğrudan Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak ile bağlantıya geçerek başlatabilirsiniz.

SÜPERVİZYONA HAZIRLIK

Sertifika sürecinde, Şema Terapi süpervizyonu yalnızca ISST onaylı eğitmen ve süpervizörlerden alınabilir. Süpervizör olarak seçtiğiniz kişinin bu ölçütü karşıladığından emin olunuz (Türkiye’de ISST onaylı ileri düzey Şema terapisti, eğitmeni ve süpervizörü olan eğiticiler kurulu üyeleri: Sevinç Göral Alkan, Esra Ersayan, Alp Karaosmanoğlu, Gonca Soygüt Pekak, Safiye Yinelek, Bahar Köse Karaca ve Volkan Gülüm

Süpervizyona başlamadan önce, sürece uygun vaka seçmiş, ayrıntılı bir ön görüşme ile vakanın klinik öyküsünü almış ve yeni kavramsallaştırma formunu  temel düzeyde dolduracak kadar değerlendirme seanslarının tamamlamış olmanız beklenmektedir (ortalama ilk seansı tamamlanan vakalara yönelik bir ön hazırlığın olması). Ayrıca, vakaların süpervizyon eğitimi için onamlarının alınması gerekmektedir. Görüntü kayıtlarının da sürecin başında başlatılması önerilmektedir. Süpervizörlere başvurularınızda, sizin de ayrıca bir onam formu imzalamanız beklenmektedir. Danışan ve terapist onam formları aşağıda yer almaktadır.

Süpervizörleriniz süreç içerisinde görüntüler üzerinden geri bildirimlerde bulunacaklardır. Süpervizyon gerekliliklerini tamamladığınızda Standart Düzey Sertifikasyona başvurmak için 1 görüşme görüntüsünü temel eğitimi almadığınız ve süpervizyon çalışması yapmadığınız bir ISST onaylı eğiticiye, İleri Düzey Sertifikasyona başvurmak için 2 görüşme görüntüsünü temel eğitimi almadığınız ve süpervizyon çalışması yapmadığınız 2 ayrı ISST onaylı eğiticiye göndermeniz gerekmektedir. Bununla birlikte sonradan kayıt alma yolu tercih edildiğinde uygun seans seçimi zorlaşmakta, hem terapistte hem de danışanda doğallık bozulabilmekte, süreci sıkıntıya sokacak kısıtlar oluşabilmektedir.

Süpervizyona başvuru sürecinde yeterli danışan havuzunuz olduğundan ya da bu havuzu sağlayacak bir kurumsal bağlantınız olduğundan emin olun. Bazı adaylar süpervizyona getirdikleri danışanın terapiyi yarıda bırakması durumunda yeni danışan bulmakta zorluk yaşamakta, süpervizyon sürecine uzun aralar vermek zorunda kalmaktadırlar.

(GÜNCELLENDİ) ISST ONAYLI ŞEMA TERAPİST ADAYI ONAM FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

ISST ONAYLI ŞEMA TERAPİ SÜPERVİZYONU DANIŞAN ONAM FORMU İÇİN TIKLAYINIZ. 

SÜPERVİZYON SÜRECİ

Süpervizyon süreci minimum bir yıldır. Adaylar ayda en az bir oturumluk süpervizyon almalıdır. Ancak sıklık süpervizör ile konuşularak artırılabilir. Standart Düzey Şema Terapisti sertifikası için süpervizyon süreci içinde minimum 2 vakanın boylamsal takip edilmesi gerekir (20 oturum/grup eş değer kredisi). İleri Düzey Şema Terapisti sertifikası için ise süpervizyon süreci içinde minimum 4 vaka boylamsal takip edilmelidir (40 oturum/grup eş değer kredisi). Her bir süpervizyon oturumu 50 dakikadır.

Süpervizyon öğrencisi devamsızlık yapmama ve devamsızlık durumunda süpervizöre e-posta yoluyla yazılı olarak beyan verme sorumluluğu taşır. Bunun yapılmadığı durumlarda süpervizör adayın süpervizyon sürecini yeniden değerlendirebilir. (Bilgi dahili dışında devamsızlık yapan adayın süpervizyon sürecinde yaşanan bu kopukluk, sürecin sağlıksızlığı açısından bilgi vericidir ve eğiticiler kurulu bunu değerlendirmeye alacaktır.)

Süpervizyon grubundaki kişi sayısına göre belirlenmiş olan oturum sayıları ve saatler, tamamlanması gereken ‘asgari’ gerekliliklerdir. Süpervizyon saatleri tamamlandığında sertifikasyona başvuru için süpervizörünüzün Şema Terapi sürecini bağımsız sürdürebileceğinize dair görüşü de gereklidir. Süpervizör adayın mesleki anlamda yeterliliğini engelleyen durumlar tespit ettiğinde bunu kendisine bildirir ve karşılıklı diyalog içinde çözüm alternatifleri üretilir (örn: adayın sertifikasyon başvurusundan önce ek süpervizyon saati veya bireysel şema terapi alması). Ortak bir çözüm alternatifi geliştirilemeyen durumlarda eğiticiler kuruluna başvurulur. Kurul, tarafları dinleyerek çözüm önerileri sunar.

Ücretler eğiticiler kurulu tarafından belirlenen taban üzerinden oluşturulur. Bu açıdan eğiticiler arasında ücretlendirme farklılıkları olabilir. Süpervizyon sürecinin devam ettiği dönem ve koşullara göre ücretlendirme revize edilmektedir. Bu bilgilere süpervizörlerin web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Süpervizyona, yapısal olarak bireysel ve/veya grup süpervizyonu planlamasıyla başlanabilir. Süpervizörün ya da süpervizyon alan kişinin/grup üyelerinin değişen koşulları ya da gereksinimleri doğrultusunda sertifikasyon için gereken oturum sayısının tamamlanması açısından yeniden planlamalar yapılabilir. Bu planlamaların (başka bir süpervizörle ek oturumlar yapmak vs.) sorumlu süpervizörün bilgisi dahilinde yapılması zorunludur. Aksi takdirde bu saatler süpervizyon gerekliliği dahilinde sayılmayacaktır.

Süpervizyon sürecinde öğrenci ve süpervizör Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği (https://www.psikolog.org.tr/tr/files/folder/etik-yonetmeligi-x389.pdf)  ve Türkiye Psikiyatri Derneği Etik Kuralları (https://www.psikiyatri.org.tr/tpd-kutuphanesi/belge/311)’na bağlı kalmakla yükümlüdürler.

Süpervizyon sürecinde aday tarafından gerçekleştirilen herhangi bir etik ihlal durumu süpervizör tarafından ISST onaylı eğiticiler kuruluna bildirilir ve kurul tarafından inceleme başlatılır. İhlalin tespiti halinde süpervizör süreci koşulsuz olarak sonlandırabilir. Bu durumda o güne kadar alınan süpervizyon saatleri geçersiz olacaktır.

SÜPERVİZYON SONRASI BAŞVURU SÜRECİ

Süreç için http://tr.sematerapienstitusu.com/isst-basvuru-sureci/

Adaylar, temel düzey (veya ileri düzey) eğitimi tamamladıktan sonra gereklikleri yerine getirip sertifikasyon sürecini (temel veya ileri düzey) başlatmak (başvuruyu Bölge Sertifikasyon Koordinatörüne göndermek) için aşağıdaki sürelerde koşulları sağlamalıdır:

  1. Adaylar temel eğitimi tamamlamalarından itibaren 3 yıl içinde Standart Düzey Şema Terapist sertifikasına başvuru yapmalıdır. Bunun hemen akabinde İleri Düzey Şema Terapisti Sertifikasına başvurmak için ek olarak maksimum 2 yıl sınırı vardır.
  2. Eğer adaylar, standart düzey sertifikasyon için 3 yıl kriterini veya ileri düzey sertifikasyon için verilen 2 yıl kriterini karşılayamazlarsa aşağıdaki seçeneklerden birini yerine getirmek durumundadır:
  • Zaman sınırını aşan her yıl için minimum 6 saatlik (veya her iki yıl için 12 saatlik) sertifikasyon veya “sürekli eğitim” çalışma gruplarına katılmak. (Bu çalışma grupları, temel düzey eğiticileri dışındaki ISST Sertifikalı eğiticiler tarafından yürütülmelidir.)
  • ISST Sertifikalı Eğitici/ Süpervizörlerden her yıl için minimum 6 saatlik (veya her iki yıl için 12 saatlik) süpervizyon almak.
  • ISST tarafından akredite edilen ÖKG’lerden (Özel Konulardaki Gruplar) birinde planlı bir online oturumda vaka sunmak. Bu sunumlar, her bir yıl için 3 saatin üzerinde olmamalıdır ve çalışma grupları, süpervizyon ile birleştirilebilir. ÖKG lideri, adayın talebi doğrultusunda, bu sunumları Bölge Sertifikasyon Koordinatörüne yapacakları yazılı bir başvuru ile onaylatabilmelidir.

SERTİFİKASYON SONRASI

Standart Düzey Şema Terapistleri veya sadece kuramsal eğitimlerini tamamlamış kişiler, eğitim adı altında ücretli toplantılar düzenleyemez veya süpervizyon veremezler. Standart Düzey Şema Terapistleri, ancak ISST onaylı Eğitim Programı Yürütücüsü Eğitmenler gözetiminde ve bu eğitim programları kapsamında temel seviyede eğitimlere destek verebilirler (“facilitator”) veya yaşantısal, bilişsel, davranışsal tekniklerin öğretilmesinde rol oynayabilirler. İleri Düzey Sertifikalı şema terapistleri, eğitici olmak için, ileri düzey sertifika onayını takiben minimum 3 yıl sonrasında ISST tarafından gerekli görülen diğer ölçütleri tamamlayarak (örn. Eğitici eğitimleri) ISST Onaylı Eğitici ve Süpervizör belgelerini almaya hak kazanmalıdırlar.

Yukarıdaki kurallara uymayan şema terapist adayları ya da standart düzey şema terapistleri ISST Etik ve Çatışma Çözümü Komitesi’ne bildirilir. Bu durumda komite tarafından belirlenen yaptırımlar uygulanır. https://schematherapysociety.org/Ethics-&-Conflict-Resolution-Committee

Artan süpervizyon talepleri ve yoğun bekleme listeleri açısından, süpervizörler bireysel olarak başlamış oldukları süpervizyonları grup süpervizyon yapısına dönüştürme önerileri getirebilir. Diğer taraftan, bazı grup üyelerinin sürece devam edememeleri durumundan yeni grup düzenlemeleri gereksinimi oluşabilir.

TEMEL DÜZEY EĞİTİM TARİHİNE GÖRE 20 OTURUM SÜPERVİZYON ALACAKLAR İÇİN: 

1 Mart 2024’den İtibaren Süpervizyon Oturumları için Güncel Ücret Tablosu:

 Her bir oturum süresi 50 dakikadır.

Kişi Sayısı

Oturum Sayısı

Oturum Süresi*

Oturum Ücreti

Not

1 Kişi

20 Oturum

1

2600 TL+%20 KDV= 3120 TL

Kişi başı oturum ücreti

2 Kişi

17 Oturum

2

3050 TL +%20 KDV= 3660 TL

Kişi başı oturum ücreti

3 Kişi

15 Oturum

3

3450 TL +%20 KDV= 4140 TL

Kişi başı oturum ücreti

4 Kişi

17 Oturum

3

3050 TL +%20 KDV= 3660 TL

Kişi başı oturum ücreti

5 Kişi

19 Oturum

3

2925 TL+%20 KDV= 3510 TL

Kişi başı oturum ücreti

6 Kişi

20 Oturum

3

2600 TL+%20 KDV= 3120 TL

Kişi başı oturum ücreti

 
 
TEMEL DÜZEY EĞİTİM TARİHİNE GÖRE 25 OTURUM SÜPERVİZYON ALACAKLAR İÇİN: 
 
Kişi Sayısı Oturum Sayısı Oturum Süresi* Oturum Ücreti Not
1 Kişi 25 Oturum 1 2600 TL+%20 KDV= 3120 TL Kişi başı oturum ücreti
2 Kişi 21 Oturum 2 3050 TL +%20 KDV= 3660 TL Kişi başı oturum ücreti
3 Kişi 19 Oturum 3 3450 TL +%20 KDV= 4140 TL Kişi başı oturum ücreti
4 Kişi 21 Oturum 3 3050 TL+%20 KDV= 3660 TL Kişi başı oturum ücreti
5 Kişi 23 Oturum 3 2925 TL+%20 KDV= 3510 TL Kişi başı oturum ücreti
6 Kişi 25 Oturum 3 2600 TL +%20 KDV= 3120 TL Kişi başı oturum ücreti

Genel Bilgi: Belirtilen süre ve saatler tamamlanması gereken asgari koşullardır. Süpervizörünüz, sertifikasyon başvuru sürecinizden önce ek süpervizyon saati almanızı isteyebilir.

 

Gonca Soygüt Pekak tarafında yürütülen süpervizyon grupları için notlar:

1-Yoğun bekleme listeleri nedeniyle tarafımca (Gonca Soygüt Pekak) yürütülen 6 kişilik süpervizyon grupları olarak Çarşamba ya da Perşembe mesai saatleri içinde düzenlenmektedir. Bekleme listelerindeki süreler devam eden grupların tamamlanması ve bekleme listesindeki adayların koşullarındaki değişiklikler nedeniyle değişiklik göstermektedir. En az 1 yıl bekleme süresi olabileceğini belirtmek isterim. İzleyen dönemde Eylül/Ekim 2024’de yeni gruplara başlanabilecek gruplar için bekleme listesi kaydı alınabilmektedir. Yakın zamanda süpervizyona başlamak isteyen katılımcıların diğer süpervizörlerle temasa geçmelerini önermekteyim.

2-Ayrıca, öncelikle 1 vakayı 13 oturum izliyoruz. Daha sonra 2. Vakayı kalan 12 oturumda izliyoruz. Süpervizyona 1 vaka hazırlığıyla başlamak uygundur.

3-Online terapi oturum görüntüsü hem süpervizyon hem de derecelendirme başvurularında geçerlidir.

4-Tarafımca yürütülecek süpervizyon grupları için Ekim 2024’de başlayacak bekleme listesine kaydolmak isterseniz BİLGİLENDİRME METNİNDE YER ALAN SÜPERVİZYON BAŞVURU FORMUNU DOLDURARAK goncasoygut@gmail.com üzerinden temasa geçebilirsiniz.

Not: 25 Oturum Süpervizyona İhtiyaç Duyanlar için BİLGİLENDİRME METNİ VE SÜPERVİZYON BAŞVURU FORMU