Süpervizyon

ÖNCELİKLE GÜNCEL ISST SERTİFİKASYON SÜPERVİZYON KOŞULLARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Süpervizörümle aynı şehirde değilim, nasıl süpervizyon alabilirim?

Süpervizyon oturumları dijital ortamlarda (skype/hangouts) da yürütülmektedir. Oturumlar konferans formatında yürütüldüğü için her bir terapistin bulunduğu ortamdan süpervizyona katılması olanaklıdır.

Kiminle temasa geçeceğim?

Başvuru sürecinizi goncasoygut@gmail.com adresinden doğrudan Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak ile bağlantıya geçerek başlatabilirsiniz.

Süpervizyona Hazırlık

Sertifika sürecinde, Şema Terapi süpervizyonu yalnızca ISST onaylı eğitmen ve süpervizörlerden alınabilir. Süpervizör olarak seçtiğiniz kişinin bu ölçütü karşıladığından emin olunuz (Türkiye’de ISST onaylı ileri düzey Şema terapisti, eğitmeni ve süpervizörü olan eğiticiler kurulu üyeleri: Sevinç Göral Alkan, Esra Ersayan, Alp Karaosmanoğlu, Gonca Soygüt Pekak, Safiye Yinelek, Bahar Köse Karaca ve Volkan Gülüm)

Süpervizyona başlamadan önce, sürece uygun vaka seçmiş, ayrıntılı bir ön görüşme ile vakanın klinik öyküsünü almış ve yeni kavramsallaştırma formunu  temel düzeyde dolduracak kadar değerlendirme seanslarının tamamlamış olmanız beklenmektedir (ortalama ilk seansı tamamlanan vakalara yönelik bir ön hazırlığın olması). Ayrıca, vakaların süpervizyon eğitimi için onamlarının alınması gerekmektedir. Görüntü kayıtlarının da sürecin başında başlatılması önerilmektedir. Süpervizörlere başvurularınızda, sizin de ayrıca bir onam formu imzalamanız beklenmektedir. Danışan ve terapist onam formları aşağıda yer almaktadır.

Süpervizörleriniz süreç içerisinde görüntüler üzerinden geri bildirimlerde bulunacaklardır. Süpervizyon gerekliliklerini tamamladığınızda Standart Düzey Sertifikasyona başvurmak için 1 görüşme görüntüsünü temel eğitimi almadığınız ve süpervizyon çalışması yapmadığınız bir ISST onaylı eğiticiye, İleri Düzey Sertifikasyona başvurmak için 2 görüşme görüntüsünü temel eğitimi almadığınız ve süpervizyon çalışması yapmadığınız 2 ayrı ISST onaylı eğiticiye göndermeniz gerekmektedir. Bununla birlikte sonradan kayıt alma yolu tercih edildiğinde uygun seans seçimi zorlaşmakta, hem terapistte hem de danışanda doğallık bozulabilmekte, süreci sıkıntıya sokacak kısıtlar oluşabilmektedir.

Süpervizyona başvuru sürecinde yeterli danışan havuzunuz olduğundan ya da bu havuzu sağlayacak bir kurumsal bağlantınız olduğundan emin olun. Bazı adaylar süpervizyona getirdikleri danışanın terapiyi yarıda bırakması durumunda yeni danışan bulmakta zorluk yaşamakta, süpervizyon sürecine uzun aralar vermek zorunda kalmaktadırlar.

(GÜNCELLENDİ) ISST ONAYLI ŞEMA TERAPİST ADAYI ONAM FORMU İÇİN TIKLAYINIZ. ISST ONAYLI ŞEMA TERAPİ SÜPERVİZYONU DANIŞAN ONAM FORMU İÇİN TIKLAYINIZ. 

Süpervizyon Süreci

Süpervizyon süreci minimum bir yıldır. Adaylar ayda en az bir oturumluk süpervizyon almalıdır. Ancak sıklık süpervizör ile konuşularak artırılabilir. Standart Düzey Şema Terapisti sertifikası için süpervizyon süreci içinde minimum 2 vakanın boylamsal takip edilmesi gerekir (20 oturum/grup eş değer kredisi). İleri Düzey Şema Terapisti sertifikası için ise süpervizyon süreci içinde minimum 4 vaka boylamsal takip edilmelidir (40 oturum/grup eş değer kredisi). Her bir süpervizyon oturumu 50 dakikadır.

Süpervizyon öğrencisi devamsızlık yapmama ve devamsızlık durumunda süpervizöre e-posta yoluyla yazılı olarak beyan verme sorumluluğu taşır. Bunun yapılmadığı durumlarda süpervizör adayın süpervizyon sürecini yeniden değerlendirebilir. (Bilgi dahili dışında devamsızlık yapan adayın süpervizyon sürecinde yaşanan bu kopukluk, sürecin sağlıksızlığı açısından bilgi vericidir ve eğiticiler kurulu bunu değerlendirmeye alacaktır.)

Süpervizyon grubundaki kişi sayısına göre belirlenmiş olan oturum sayıları ve saatler, tamamlanması gereken ‘asgari’ gerekliliklerdir. Süpervizyon saatleri tamamlandığında sertifikasyona başvuru için süpervizörünüzün Şema Terapi sürecini bağımsız sürdürebileceğinize dair görüşü de gereklidir. Süpervizör adayın mesleki anlamda yeterliliğini engelleyen durumlar tespit ettiğinde bunu kendisine bildirir ve karşılıklı diyalog içinde çözüm alternatifleri üretilir (örn: adayın sertifikasyon başvurusundan önce ek süpervizyon saati veya bireysel şema terapi alması). Ortak bir çözüm alternatifi geliştirilemeyen durumlarda eğiticiler kuruluna başvurulur. Kurul, tarafları dinleyerek çözüm önerileri sunar.

Ücretler eğiticiler kurulu tarafından belirlenen taban üzerinden oluşturulur. Bu açıdan eğiticiler arasında ücretlendirme farklılıkları olabilir. Süpervizyon sürecinin devam ettiği dönem ve koşullara göre ücretlendirme revize edilmektedir. Bu bilgilere süpervizörlerin web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Süpervizyona, yapısal olarak bireysel ve/veya grup süpervizyonu planlamasıyla başlanabilir. Süpervizörün ya da süpervizyon alan kişinin/grup üyelerinin değişen koşulları ya da gereksinimleri doğrultusunda sertifikasyon için gereken oturum sayısının tamamlanması açısından yeniden planlamalar yapılabilir. Bu planlamaların (başka bir süpervizörle ek oturumlar yapmak vs.) sorumlu süpervizörün bilgisi dahilinde yapılması zorunludur. Aksi takdirde bu saatler süpervizyon gerekliliği dahilinde sayılmayacaktır.

Süpervizyon sürecinde öğrenci ve süpervizör Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği (https://www.psikolog.org.tr/tr/files/folder/etik-yonetmeligi-x389.pdf)  ve Türkiye Psikiyatri Derneği Etik Kuralları (https://www.psikiyatri.org.tr/tpd-kutuphanesi/belge/311)’na bağlı kalmakla yükümlüdürler.

Süpervizyon sürecinde aday tarafından gerçekleştirilen herhangi bir etik ihlal durumu süpervizör tarafından ISST onaylı eğiticiler kuruluna bildirilir ve kurul tarafından inceleme başlatılır. İhlalin tespiti halinde süpervizör süreci koşulsuz olarak sonlandırabilir. Bu durumda o güne kadar alınan süpervizyon saatleri geçersiz olacaktır.

Süpervizyon Sonrası Başvuru Süreci

Süreç için http://tr.sematerapienstitusu.com/isst-basvuru-sureci/

Adaylar, temel düzey (veya ileri düzey) eğitimi tamamladıktan sonra gereklikleri yerine getirip sertifikasyon sürecini (temel veya ileri düzey) başlatmak (başvuruyu Bölge Sertifikasyon Koordinatörüne göndermek) için aşağıdaki sürelerde koşulları sağlamalıdır:

  1. Adaylar temel eğitimi tamamlamalarından itibaren 3 yıl içinde Standart Düzey Şema Terapist sertifikasına başvuru yapmalıdır. Bunun hemen akabinde İleri Düzey Şema Terapisti Sertifikasına başvurmak için ek olarak maksimum 2 yıl sınırı vardır.
  2. Eğer adaylar, standart düzey sertifikasyon için 3 yıl kriterini veya ileri düzey sertifikasyon için verilen 2 yıl kriterini karşılayamazlarsa aşağıdaki seçeneklerden birini yerine getirmek durumundadır:
  • Zaman sınırını aşan her yıl için minimum 6 saatlik (veya her iki yıl için 12 saatlik) sertifikasyon veya “sürekli eğitim” çalışma gruplarına katılmak. (Bu çalışma grupları, temel düzey eğiticileri dışındaki ISST Sertifikalı eğiticiler tarafından yürütülmelidir.)
  • ISST Sertifikalı Eğitici/ Süpervizörlerden her yıl için minimum 6 saatlik (veya her iki yıl için 12 saatlik) süpervizyon almak.
  • ISST tarafından akredite edilen ÖKG’lerden (Özel Konulardaki Gruplar) birinde planlı bir online oturumda vaka sunmak. Bu sunumlar, her bir yıl için 3 saatin üzerinde olmamalıdır ve çalışma grupları, süpervizyon ile birleştirilebilir. ÖKG lideri, adayın talebi doğrultusunda, bu sunumları Bölge Sertifikasyon Koordinatörüne yapacakları yazılı bir başvuru ile onaylatabilmelidir.

Sertifikasyon Sonrası

Standart Düzey Şema Terapistleri veya sadece kuramsal eğitimlerini tamamlamış kişiler, eğitim adı altında ücretli toplantılar düzenleyemez veya süpervizyon veremezler. Standart Düzey Şema Terapistleri, ancak ISST onaylı Eğitim Programı Yürütücüsü Eğitmenler gözetiminde ve bu eğitim programları kapsamında temel seviyede eğitimlere destek verebilirler (“facilitator”) veya yaşantısal, bilişsel, davranışsal tekniklerin öğretilmesinde rol oynayabilirler. İleri Düzey Sertifikalı şema terapistleri, eğitici olmak için, ileri düzey sertifika onayını takiben minimum 3 yıl sonrasında ISST tarafından gerekli görülen diğer ölçütleri tamamlayarak (örn. Eğitici eğitimleri) ISST Onaylı Eğitici ve Süpervizör belgelerini almaya hak kazanmalıdırlar.

Yukarıdaki kurallara uymayan şema terapist adayları ya da standart düzey şema terapistleri ISST Etik ve Çatışma Çözümü Komitesi’ne bildirilir. Bu durumda komite tarafından belirlenen yaptırımlar uygulanır. https://schematherapysociety.org/Ethics-&-Conflict-Resolution-Committee

Artan süpervizyon talepleri ve yoğun bekleme listeleri açısından, süpervizörler bireysel olarak başlamış oldukları süpervizyonları grup süpervizyon yapısına dönüştürme önerileri getirebilir. Diğer taraftan, bazı grup üyelerinin sürece devam edememeleri durumundan yeni grup düzenlemeleri gereksinimi oluşabilir.

Grup ve bireysel süpervizyon seçenekleri bulunmaktadır.

Kişi Sayısı Oturum Sayısı Oturum Süresi* Oturum Ücreti Not
1 Kişi 20 Oturum 1 1200 TL+%18 KDV = 1416 TL Kişi başı oturum ücreti
2 Kişi 17 Oturum 2 1400 TL +%18 KDV = 1652 TL Kişi başı oturum ücreti
3 Kişi 15 Oturum 3 1600 TL +%18 KDV = 1888 TL Kişi başı oturum ücreti
4 Kişi 17 Oturum 3 1400 TL+%18 KDV = 1652 TL Kişi başı oturum ücreti
5 Kişi 19 Oturum 3 1250 TL+%18 KDV = 1475 TL Kişi başı oturum ücreti
6 Kişi 20 Oturum 3  1200 TL +%18 KDV = 1416 TL Kişi başı oturum ücreti
Her bir oturum süresi 50 dakikadır.
Genel Bilgi: Belirtilen süre ve saatler tamamlanması gereken asgari koşullardır. Süpervizörünüz, sertifikasyon başvuru sürecinizden önce ek süpervizyon saati almanızı isteyebilir.
Planlama için doğrudan Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak ile temasa geçebilirsiniz (goncasoygut@gmail.com)