Araştırma Ekibi

Klinik Psikolog, Psikoterapist

Prof. Dr. Gonca SOYGÜT PEKAK

gonca

Uluslararsı Şema Terapi Birliği (ISST) Sertifikalı Şema Terapisti ve Eğitmeni

İstanbul Şehir Üniversitesi Klinik Psikolojik Program Koordinatörü

ŞEHİR PAL (Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı) Direktörü

ISST Şema Terapisti Sertifikasyonu, Türkiye Temsilcisi

Avrupa Psikologlar Birliği (EFPA) Ulusal Ödüllendirme Komitesi Başkanı ve Sertifikalı Psikoterapi Uzmanı

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Emekli Öğretim Üyesi

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

SchemaTherapySociety

İletişim için: goncasoygut@gmail.com

Klinik Psikolog, Psikoterapist

Uzman Psikolog Esra TUNCER

esra-koc5Uluslararası Şema Terapi Derneği’nin ilk üyelerinden ve Türkiye’de bu alanda psikoterapist, süpervisor ve eğitmen olarak sertifikalandırılmış üç uzmandan biridir. 2014 yılında EFPA tarafından EuroPsy sertifkasyonu verilmiştir. Psikoterapi çalışmaları, Academy of Cognitive Therapy tarafından sertifikalandırılmış ve “diplomat” statüsünde akademiye kabul edilmiştir. Kognitif terapi alanında yaygın olarak kullanılan iki kendine yardım kitabının (Feeling Good-İyi Hissetmek ve Reinventing Your Life-Hayatı Yeniden Keşfedin) ve Uygulamada Şema Terapi kitabının çevirmenlerindendir. Doktora yayın çalışmasına Maastricht Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde devam etmektedir. Halen Koç Üniversitesi’nde, Akademik Başarı ve Yaşam Becerileri dersini vermektedir. 2008-2012 yılları arasında yönetim kurulunda görev yaptığı Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi üyesidir.

iletişim için: etuncer@ku.edu.tr

Klinik Psikolog, Psikoterapist

Dr. İ. Volkan GÜLÜM

Volkan Gülüm2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. 2014 yılında ABD’de, The New School for Social Research Psikoloji Bölümü’nde 6 ay süreyle misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.  Hacettepe Üniversitesi’nin Klinik Psikoloji Doktora Programı’nı tamamlamıştır.

Özellikle kronik yaşam sorunları, duygu durum bozuklukları ve kişilik bozuklukları gibi konularla ilgilenmektedir, Uluslararası Şema Terapi Birliği (ISST) Sertifikalı Şema Terapisti  ve  Avrupa Psikologlar Birliği (EFPA) sertifikalı psikologtur. Şema Terapi eğitiminin yanı sıra doktora programı boyunca Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi de almıştır.

Türk Psikologlar Derneği, Society for Psychotherapy Research ve International Society of Schema Therapy üyesidir. Society for Psychotherapy Research Türkiye koordinatörüdür.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız:

LinkedIn

Academia

Schema Therapy Society

Kişisel Web Sitesi

İletişim için: volkanglm@gmail.com

Klinik Psikolog, Psikoterapist

Dr. Özge YILMAZ CENGİZ

Özge Yılmaz Cengiz

2009’da Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmasının ardından, “Alkol Bağımlısı Olan Erkeklerde Kişilik Özellikleri, Stresle Başa Çıkma Tarzları, İntihar Olasılığı ve Depresif Belirti Düzeyinin İncelenmesi” başlıklı teziyle Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak danışmanlığında yürüttüğü “Doktora Öğrencisi Psikoterapistlerin Şema Terapi Süpervizyonuyla İzledikleri Danışanlarıyla olan İttifakta Kırılma Deneyimlerinin Yorumlayıcı Fenomenolojik Analizi ve Bu Deneyimlere Yönelik Sınırlı Yeniden Ebeveynlik İmgelemesi Uygulanması” başlıklı tez çalışmasıyla da Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’nı tamamlamıştır.

Lisans üstü eğitimi kapsamında Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi eğitimleri almıştır. Buna ek olarak, Uluslararası Şema Terapi Birliği (ISST) onaylı Şema Terapi Kuramsal Eğitimi’ni tamamlamıştır ve sertifikasyon süreci için süpervizyon çalışmalarına devam etmektedir.

Psikoterapi çalışmalarını kişilik bozuklukları, kişilerarası ilişkilerde sorunlar, kronik yaşam sorunları, depresif ve kaygı ile ilişkili bozukluklar ağırlıklı olmak üzere Şema Terapi Yaklaşımı ekseninde sürdürmektedir.

Uluslararası Şema Terapi Birliği ve Türk Psikologlar Derneği’ne üyedir.

İletişim: ozge.y.cengiz@gmail.com

Klinik Psikolog, Psikoterapist

Uzman Psikolog Ece ATAMAN TEMİZEL

ece

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra, “Stres Veren Yaşam Olayları Karşısında Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejilerinin Depresyon ve Kaygı Düzeyini Belirlemedeki Rolü” başlıklı teziyle Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı bitirmiştir. Halen, Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’na devam etmektedir. 2016 yılı Haziran-Eylül ayları arasında gözlemci araştırmacı olarak Amsterdam Üniversitesi’nde Prof. Dr. Susan Bogels’in araştırma ekibinde yer almıştır.

Lisansüstü eğitimi sırasınca Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi eğitimleri almış olup psikoterapi uygulamalarında yaklaşım olarak Şema Terapi ekolünü benimsemiştir. Uluslararası Şema Terapi Birliği (ISST) onaylı Sertifikalı Şema Terapisti olup kişilerarası ilişkiler, kişilik bozuklukları ve ergenlik dönemi psikopatolojileri konularına ağırlık vererek çalışmalarını sürmektedir. Prof. Dr. Gonca Soygüt’ün danışmanlığında devam etmekte olan doktora tezi, Anoreksiya Nervoza tanısı alan ergenlerin tedavisinde Şema Terapi etkililiğinin niteliksel olarak incelenmesi üzerinedir.

Uluslararası Şema Terapi Birliği, Türk Psikologlar Derneği ve Ergen Sağlığı Derneği’ne üyedir.

iletişim için: mailto:atamanece+psk@gmail.com

Klinik Psikolog, Psikoterapist

Burcu KORKMAZ

burcu

2011 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuş, aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Alanı’nda Doktora Eğitimi’ne başlamıştır. Halen eğitimini sürdürmekte, tez çalışması ve araştırmaları devam etmektir.

Devam Eden Araştırmalar:

-Cinsel Saldırıya Maruz Kalan Kadınlarda Psikoterapötik Değişim Sürecinin İncelenmesi – Doktora Tez Çalışması (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak)

-Temel Duygusal Gereksinimler Envanteri’nin Türkiye Örnekleminde Psikometrik Açıdan İncelenmesi – (Korkmaz, Şahin, Gülüm ve Soygüt)

Çalışma Alanları:

-Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Kişilik Bozuklukları ve Kişilerarası İlişkiler konuları ağırlıklı olmak üzere, özellikle Şema Terapi bağlamında çalışmaktadır.

-Uluslararası Şema Terapi Birliği (ISST) onaylı Şema Terapi Kuramsal Eğitimi’ni tamamlamıştır.

Üyelikler:

-Türk Psikologlar Derneği

İletişim: psy.burcukorkmaz@gmail.com

Klinik Psikolog, Psikoterapist

Uzman Psikolog Berge ENGÜR

Berger Engür

2005 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. “Obsesif Kompulsif Bozukluk hastalarında obsesyon, kompulsiyon ve endişe ile erken dönem uyum bozucu şemalar, üst-biliş ve düşünce eylem kaynaşması arasındaki ilişkinin incelenmesi” başlıklı teziyle Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. Halen Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora programına devam etmektedir.
Obsesif Kompulsif Bozukluk, Yeme Bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları ve kişilerarası ilişkiler, Şema Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapiler ilgi alanlarıdır. Uluslararası Şema Terapi Birliği (ISST) onaylı Şema Terapi Kuramsal Eğitimi’ni tamamlamıştır.

İletişim: bergeengur@gmail.com

Klinik Psikolog, Psikoterapist
Uzman Psikolog Nuray MUSTAFAOĞLU ÇİÇEK

2010 yılında İ. D. Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. 2013
yılında Boğaziçi Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını
tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji
Doktora Programı’na devam etmektedir.

Lisans üstü eğitimi kapsamında Psikodinamik Psikoterapiler ve Şema Terapi
yaklaşımlarında teorik ve süpervizyon eğitimleri; Bilişsel Davranışçı Terapi
yaklaşımda teorik eğitim almıştır. Buna ek olarak, Uluslararası Şema Terapi Birliği
(ISST) onaylı Şema Terapi kuramsal ve süpervizyon eğitim sürecini tamamlamıştır
ve Uluslararası Şema Terapi Birliği (ISST) Sertifikalı Şema Terapistidir.

Araştırma alanları duygu düzenleme becerileri ve zorlukları, kişilerarası ilişkilerde
sorunlar, kronik yaşam sorunları ve psikolojik dayanıklılıktır.
Türk Psikologlar Derneği’ne üyedir.

İletişim: mustafaoglu.nuray@gmail.com