Uzm. Klinik Psikolog Nur Baltalarlı Arslan

Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünü onur derecesiyle tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Şehir Üniversitesi’nde “Flört Şiddetinin Şema Terapi Modelinde İncelenmesi” konulu tezini tamamlayarak uzman klinik psikolog unvanını almıştır.

Lisans eğitimi sırasında pek çok araştırma projesinde yer almasına ek olarak; Balıklı Rum Hastanesi, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde stajyer psikolog olarak yer almıştır. İstinye’de Engelli Çocuklar ve Ailelerine Destek Merkezi’nde (EÇADEM) gönüllü psikolog olarak çalışmıştır. Ayrıca, Anne ve Çocuk Eğitim Vakfında (AÇEV)stajyer psikolog olarak görev almıştır. Ek olarak, Koç Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi’nin hazırladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği üzerine sertifika programını tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitim süresince, Şehir PAL (Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı) ve Kartal Belediyesinde danışan takibi yapmıştır.

Çift ve Aile Terapileri Derneğinde (ÇATED)araştırma komitesinde aktif üye olarak görev aldıktan sonra eş başkanlığını yürütmüştür. Bu süreçte, çocuk cinsel istismarının önlenmesi, mutlu ilişkinin sırları, pandemi sürecinde çift ilişkisi, çift ve aile terapistlerine yönelik algı üzerine yer alan çeşitli araştırmalarda yer almıştır.

ISST Uluslararası Şema Terapi Derneği tarafından tanınan standart düzey Şema Terapisti Sertifikasına sahip olmaya hak kazanmıştır. Çalışmalarında bilinçli farkındalık (mindfulness) ve psikodrama ile ilişkili yöntemlerden destek almaktadır. Gottman Enstitüsü onaylı Çift Terapisi  I. Düzey ve  II. Düzey eğitimini tamamlamış ve süpervizyon almıştır.

Çalışmalarında ağırlıklı olarak; kişilerarası ilişkilerde zorlanmalar, kaygı, kronik duygusal problemler, ilişki şiddeti, tekrar eden yaşam olayları, zorlayıcı erken dönem yaşantılar, yas ve ayrılık üzerine yoğunlaşmaktadır.