Uzm. Klinik Psikolog Başak Taş Zalluhoğlu

 

Araştırma Ekibi

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra yine Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını bitirerek Uzman Klinik Psikolog ünvanını almaya hak kazanmıştır.

ISST – Uluslararası Şema Terapi Derneği onaylı Şema Terapi kuramsal eğitimini Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak’tan almıştır ve süpervizyon aşamasında sertifikasyon sürecine devam etmektedir.

​ Çalışma alanları olarak; kronik yaşam sorunları, duygudurum bozuklukları, kaygı ile ilişkili bozukluklar, kişilik bozuklukları, kişilerarası ilişkilerde zorlanmalar, öfke yönetimi, stres ve stresle başa çıkma, karar verme ile ilgili güçlükler, boşanma, iş değişikliği, taşınma gibi kritik yaşam olayları ile baş etmede zorlanmalar, çift, aile ve evlilik terapisi gibi konularla ilgilenmektedir.

Ayrıca Aile ve Evlilik Terapisi eğitimini iki kuramsal modül ve süpervizyon olmak üzere üç modül olarak 150 saatte tamamlamıştır.
Yüksek lisans eğitiminin hemen sonrasında özel bir okulda 2 yıl boyunca Okul Psikoloğu olarak çalışmıştır. Kolej bünyesinde; Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu ve Fen Liseleri birimlerinde Uzman Psikolojik Danışmanlar tarafından takibe alınan çocuk ve ergenlerin; birimin rehberlik uzmanının daha spesifik çalışılmasına karar verdiği noktada bir üst merci olarak yönlendirme almıştır. Yönlendirilen öğrenci ve ailelerine Bilişsel Davranışçı ve Şema Terapi yönelimli bireysel ve aile terapi/danışmanlık hizmeti vermiştir. Ailelere birçok konuda eğitim seminerleri vermiştir.

Ardından tam zamanlı olarak ergen ve yetişkin psikoterapi süreçlerini yöneterek danışan takibi yapmaya başlamıştır.

Türk Psikologlar Derneği ve ISST-Uluslararası Şema Terapi Derneği üyesidir.