ISST Sertifika Programı

unnamed

International Society for Schema Therapy-ISST Onaylı Şema Terapi Sertifikasyon Porgramı

2018-2019

ANKARA- İSTANBUL

Egitimci: Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak

Tanıtım broşürü indirmek için lütfen tıklayınız: Ankara& İstanbul

Güncel içerik ve eğitim saatleri için lütfen buraya tıklayınız.

Ön Kayıt Formunu doldurmak için tıklayınız.

İletişim:

Ankara

sematerapi06@gmail.com


İstanbul

sematerapi34@gmail.com

Önemli Notlar ve Açıklamalar

Jeffrey Young tarafından geliştirilmiş olan Şema Terapi modeli, erken dönem yaşantıların, yetişkinlik dönemindeki yansımalarının keşfine ve değişimine odaklıdır.

Değişime dirençli zor vakalar ya da  kişilik bozuklukları alanı hedefiyle yola çıkan yaklaşım, zamanla diğer psikolojik sorun alanlarında, bireysel, grup ve çift terapileri gibi farklı kategorilerde de uygulanmaya başlamıştır.  Son on yıldır sürdürülen araştırmalar, yaklaşımın etkililiğine yönelik dikkate değer kanıtlar sunmaya başlamıştır.

Şema terapi uygulayıcıları ve araştırmacıları 2006 yılında İsveç’te bir araya gelerek J.Young’ın onursal başkanlığında, Uluslararası Şema Terapi Derneği’ni (International Society for Schema Therapy-ISST) kurmuşlardır.  Şema terapi modelinin geliştirilmesi ve şema odaklı araştırmaların yaygınlaştırılmasının yanı sıra Şema Terapi’nin uluslararası düzeyde standardizasyona kavuşması bu derneğin girişimiyle başlamıştır. Aşağıda ayrıntıları sunulan  program ISST’nin öngördüğü standartlar temelinde hazırlanarak onay almıştır.

Sema Terapi hakkında ayrıntılı bilgi için:

http://www.isstonline.com/
http://www.schematherapy.com/
http://www.sematerapi.org

Egitimin Yapısı ve Sertifikasyon

ISST onaylı bir Şema Terapisti olabilmek için tamamlanması gereken programlar, bu programların

kredilendirilmesi ve sertifika alınması süreci aşağıda özetlenmektedir.

Şema Terapi Sertifikasyon Programı 2 aşamadan oluşmaktadır. 1) Temel Düzey ve 2) Süpervizyon.

Temel Düzey: Başlatılan bu süreç “Şema Terapistliği Temel Düzeydir”

ve 7 modülden oluşmaktadır. Her biri 6 saat süren modüllerin

bir kuramsal aktarım,

bir kısmı katılımcıların aktif rol oynamalarına dayalı uygulamalar içermektedir.

Uygulamalı bölümlerde, Şema Terapi örneklerini içeren görüntülü malzemelerden de

yararlanılmaktadır.

Notlar:

1-Tarihler ilk Modül sonrasında değişkenlik gösterebilir.

2-Kontenjan kesinleştirebilmek açısından, ön kayıt formunu doldururken İstanbul ya da Ankara tercihinizi kesin belirtmenizi rica ederiz.

3-Geçtiğimiz yıldan itibaren hali hazırda bir bekleme listesi bulunmaktadır. Yoğun talep nedeniyle kontenjan belirlemede, başvuru tarihi yanı sıra ISST koşullarını karşılama ölçütleri de dikkate alınacaktır.

4-2018-2019 yılı içerisinde Ankara ve İstanbul dışında başka bir yerde program açılmayacaktır.

5-Programlarda Türkçe görsel malzemelerin yanı sıra İngilizce görsel malzemelerden de yararlanılmakta olup çeviri yapılmamaktadır

Kuramsal Modüller

 

ANKARA

ANKARA PROGRAMI  30 Eylül PAZAR BAŞLAYIP AYDA 1 PAZAR GÜNLERİ 7 MODÜL DEVAM EDECEK.
(YAKLAŞIK TARİHLER)

1. Modül: Şema Terapiye Giriş (30.09.2018)
2. Modül: Değerlendirme (21.10.2018)
3. Modül: Bilişsel Taktikler (18.11.2018)
4. Modül: Yaşantısal Taktikler (16.12.2018)
5. Modül: Davranışsal Örüntüleri Kırma (27.01.2019)
6. Modül: Terapi İlişkisi (17.02.2019)
7. Modül: Ayrıntılı Tedavi Taktikleri ve Mod çalışması (10.03.2019)
(Borderline, Narsistik ve C Kümesi Kişilik Bozuklukları)

İSTANBUL

İSTANBUL PROGRAMI 04 Kasım PAZAR BAŞLAYIP AYDA 1 PAZAR GÜNLERİ 7 MODÜL DEVAM EDECEK.
(YAKLAŞIK TARİHLER)

 1. Modül: Şema Terapiye Giriş (04.11.2018)
2. Modül: Değerlendirme (02.12.2018)
3. Modül: Bilişsel Taktikler (23.12.2018)
4. Modül: Yaşantısal Taktikler (03.02.2019)
5. Modül: Davranışsal Örüntüleri Kırma (03.03.2019)
6. Modül: Terapi İlişkisi (07.04.2019)
7. Modül: Ayrıntılı Tedavi Taktikleri ve Mod çalışması (05.05.2019)
(Borderline, Narsistik ve C Kümesi Kişilik Bozuklukları)

ŞEMA TERAPİ ENSTİTÜSÜ

Şili Meydanı Güneş Sokak 3/9

Çankaya-Ankara

MERCURE HOTEL
ÇAMLICA SALONU (KAT:5)
Altunizade Mah. Kisikli Cad –
Oymaci Sok No 9 Altunizade – Uskudar
34662  ISTANBUL
NOT: Yukarıdaki tarihler yaklaşık olarak planlanmıştır; başvuru durumu ve katılımcıların koşullarına göre ilk modülde revize edilebilir.

Her modül tamamlandığında kişilere bu modülü kredilendiren “ISST onaylı akreditasyon belgesi” verilir. Kişi tüm modülleri tamamladığında (min 40 kredi) ikinci aşama olan “Süpervizyon” sürecine başlar.

Süpervizyon:  Başlatılan bu programın süpervizyon süreci de yürütülecektir. Süpervizyon sürecinde 2 sertifikasyon seçeneği sunulmaktadır. Birincisi “Standart Sertifikasyon” seçeneği, sadece Şema Terapisti olmak isteyenler içindir. İkincisi “İleri Sertifikasyon” seçeneği, Şema Terapistliğinin yanında Şema Terapi Eğitmeni olmak isteyen kişiler içindir.  Bu seçeneklerin koşulları aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

Süpervizyon sürecini tamamlayan aday, değerlendirme sonuçlarından da başarılı olduğunda “ISST Şema Terapisti Sertifikası” alır ve Uluslararası Şema Terapi Derneği’nin onayladığı bir Şema Terapisti olur.

Temel Program

Didaktik 25 Saat
Süpervizyon Eşliğinde “rol oynama” 17 Saat
Toplam 42 Kredi

 

Şema Terapisti Sertifikasyonu

(Standart Sertifikasyon)

Şema Terapisti ve Eğitimcisi Sertifikası

(İleri Sertifikasyon)

Süpervizyon
20 süpervizyon oturumu (her biri yaklaşık 50-60 dakika) (bireysel/grup süpervizyon dönüştürmeleri aşağıda verilmiştir)

40 süpervizyon oturumu (her biri yaklaşık 50-60 dakika) (bireysel/grup süpervizyon dönüştürmeleri aşağıda verilmiştir)

Olgu süpervizyonun bir parçası olarak bireysel terapi

Kuvvetle önerilir

20 süpervizyon saatinin en fazla 3 saati bireysel terapi olabilir

Kuvvetle önerilir

40 süpervizyon saatinin en fazla 6 saati bireysel terapi olabilir

Akran süpervizyonu
Kuvvetle önerilir
Kuvvetle önerilir
ŞT ile tedavi edilmiş minimum olgu sayısı
Minimum 2 olgu, herbirinde en az 25 terapi saati, bir vaka mutlaka kişilik bozukluğu ya da anlamlı düzeyde kişilik bozukluğu örüntüleri sergilemeli. Diğer vakalar Şema Mod çalışması için uygun olmalı.
Minimum 2 olgu, herbirinde en az 25 terapi saati, bir vaka mutlaka kişilik bozukluğu ya da anlamlı düzeyde kişilik bozukluğu örüntüleri sergilemeli. Diğer vakalar Şema Mod çalışması için uygun olmalı. Katılımcıların aşırı telafi modları ve kaçınmacı/teeslimci modlar konusunda yeterliliklerini göstermeleri beklenir.
Minimumdanışan oturum sayısı (her biri en az 45 dakikalık)
80 oturum
160 oturum
Süpervizyon süresi
En az 1 yıl
En az 1 yıl
Oturum Yeterlilik Derecelendirmesi

(Gerçek olgu ya da rol oynama görüşmesi üzerinden)

Bireysel veya Grup Süpervizyonlarının Kredi Karşılıkları

(60 dk’lık bir süpervizyon için kişinin aldığı kredi)

Bireysel        =  60 kredi

2 kişilik grup =  36 kredi

3 kişilik grup =  28 kredi

4 kişilik grup =  24 kredi

5 kişilik grup =  22 kredi

6 kişilik grup =  20 kredi

Buna göre, örneğin, 6 kişiden oluşan bir süpervizyon grubunda, 3 saatlik bir grup süpervizyonu süresi, bireysel süpervizyondaki bir saate eşdeğer kabul edilmektedir (30’dk doğrudan süpervizyon + kalan 150 dk diğer kişilerin süpervizyonunda gözlemci olma).

Notlar:

1- ISST’nin sertifika ön koşulları gereği bu program klinik psikologlar ve psikiyatristlere açıktır. Bu alanlar dışından olup da programa katılmak isteyen adaylar sekretarya ile görüşmek koşulu ile ve sadece katılım belgesi alarak programın kuramsal kısmına katılabilirler.  Ön kayıt sürecinde, daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

2- Kuramsal modüller ayda bir sıklıkta pazar günleri 6 saat olarak planlanmıştır.

3- Ücret 6 saatlik bir günlük oturum için 450 TL + KDV

2018-2019 Ankara ve İstanbul Sertifikasyon Programı

1. Şema Terapiye Giriş
2. Değerlendirme
3. Bilişsel Taktikler
4. Yaşantısal Taktikler
5. Davranışsal Örüntüleri Kırma
6. Terapi İlişkisi
7. Ayrıtntılı Tedavi Taktikleri ve Mod Çalışması(Borderline Kişilik Bozukluğu-Narsistik Kişilik Bozukluğu ve C Küme Bozukluklar üzerinden örnekler)

Temel Kaynaklar

Young J., Klosko J. ve Weishaar M. (2003). Schema Therapy: A Practitioner’s Guide. Guilford: New York.

Young, J., Klosko, J. (1994). Reinventing Your Life. Plume, New York.

Arnts, A. & Hannie Van Genederen (2009) Schema Therapy for Borderline Personality Disorder. Willey-Blackwell, West Sussex.

Behary, W. (2008). Disarming the Narcissist: Surviving and Thriving with the Self-Absorbed.

Önerilen Ek Kaynaklar

Riso, L., Troit, P., Stein, D. & Young, J. (2007). Cognitive Schemas and Core Beliefs in Psychological Problems. APA, Washington.

Spinhoven, P., Giesen-Bloo, van Dyck, R., Kooiman, K., Arntz, A. (2007). The therapeutic alliance in schema-focused therapy and transference-focused psychotherapy for borderline personality disorder, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75, 104-15.

Soygüt, G., & Çakır, Z. (2009). The Mediating Role of the Interpersonal Schemas Between Parenting Styles and Psychological Symptoms: A Schema Focused View. The Journal of Turkish Psychiatry, 20 (2): 144-152.

Soygüt, G., Karaosmanoğlu, A. & Çakır, Z. (2009). Assessment of Early Maladaptive Schemas: A Psychometric Study of the Turkish Young Questionnaire-Short Form-3. The Journal of Turkish Psychiatry, 20 (1): 75-84.

Soygüt, G., Çakır, Z. & Karaosmanoğlu, A. (2009). Assessment of Parenting Styles: An examination of Psychometric Properties of the Turkish Young Parenting Styles Inventory. The Journal Turkish Psychology Articles, 11 (22), 17-30.

Karaosmanoğlu, A., Soygüt, G. & Kabul, A. (2011). Psychometric Properties of the Turkish Young Compensation Inventory. Clinical Psychology, and Psychotherapy, (wileyonlinelibrary.com). DOI: 10.1002/cpp.787).

Soygüt, G. & Karaosmanoğlu, A. (in preparation). Psychometric Properties of the Turkish Young – Righ Avoidance Inventory.

Soygüt, G. (1996). Bilişsel-Kişilerarası Yaklaşım, Değerlendirme ve Tedavi, I., Savaşır, G., Soygüt, E., Kabakçı (Ed). Bilişsel Davranışçı Terapiler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. [The Cognitive Interpersonal Approach: Assessment and Therapy].

Görsel Malzemeler

J. Young , Schema Therapy, DVD

J. Safran & C. Muran, Resolving Therapeutic Impasses, DVD

G. Soygüt, Şema Terapi seans örneği, DVD